Звернення громадян

Прийом кореспонденції здійснюється централізовано в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області відділом  організаційного забезпечення, документування, контролю та розгляду звернень громадян Головного управління юстиції у Запорізькій області, електронна пошта:  info@zp.minjust.gov.ua

Вимоги до звернень

Ви може звернутись в порядку, встановленому Законом України «Про звернення громадян», безпосередньо до Управління за адресою: пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107 надавши письмове звернення або під час годин особистого прийому промадян керівництвом Управління, у дні та години, встановлені відповідним графіком.
При цьому, відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
Цим же Законом встановлено певні вимоги до звернення.
Так, звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
Звернення може бути усним чи письмовим.
Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі,  у дні та години, встановлені відповідним графіком, або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записується (реєструється) посадовою особою.
Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.
В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
При цьому, звертаємо увагу, що відповідно до пункту 4 розділу ІІ Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.02.2017 № 388/5, електронне письмове звернення, надіслане без використання електронного підпису, повинно мати вигляд скан-копії або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати. 

Зразок заяви про відкриття виконавчого провадження, на прикладі стягувача — юридичної особи

 
     

Зразок

Начальнику відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального  управління юстиції у Запорізькій області

69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 6

Стягувач, Товариство з обмеженою відповідальністю «Лайт»
69002, м.Запоріжжя, вул.Грязнова, 2.
р/р № 000000000000 в ДК України, МФО:300000; код ЄДРПОУ: 00000000

Боржник, Товариство з обмеженою відповідальністю «Телеком»
69002, м. Запоріжжя, пр. Соборний,92
код ЄРДПОУ 00000000

Заява

про відкриття виконавчого провадження

Прошу відкрити виконавче провадження по виконанню наказу № 17/566 від 01.10.2016 виданого господарським судом Запорізьої області на виконання рішення господарського суду Запорізької області від 01.08.2016 року по справі № 17/566 згідно з яким вирішено стягнути з боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Телеком» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю 4 000 000 гривень боргу.

Керуючись ст.  26 Закону України «Про виконавче провадження» просимо прийняти вказаний наказ № 17/566 від 01.10.2016 Господарського суду Запорізької області до виконання та не пізніше триденного строку з дня надходження винести постанову про відкриття виконавчого провадження та здійснити всі можливі заходи для повного виконання зазначеного судового рішення.

З метою забезпечення виконання зазначеного рішення у відповідності до статті 26 Закону України «Про виконавче провадження», просимо в день відкриття виконавчого провадження накласти арешт на майно (вказати конкретне майно) та кошти боржника на рахунках боржника (вказати відомі стягувачу рахунки).

Враховуючи викладене, прошу прийняти даний наказ до виконання та здійснити усі передбачені законодавством заходи для фактичного повного виконання рішення суду.

Додатки:

1. Оригінал наказу № 17/566 від 01.10.2016 Господарського суду Запорізької області;
2. Документи про сплату авансового внеску;
3. Копія довіреності від 09.09.2016 № 007/009.

   

 

Гарячі телефонні лінії

"Гаряча" телефонна лінія Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області з питань, що стосуються діяльності територіальних відділів державної виконавчої служби Запорізької області

(0612 ) 39-01-55

Урядова "Гаряча лінія"

15-45 

Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації 

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області

Більше інформації щодо доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області можна переглянути перейшовши за посиланням

Лінії довіри (оновлено 21.12.2018)

Лінія для повідомлень про випадки корупції в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області та територіальних органів юстиції Запорізької області:

 

 - телефон довіри (факс): (061) 239-01-39

 

- електронна адреса: corupciya@zp.minjust.gov.ua;

 

- поштова адреса: пр. Соборний, буд.164, м. Запоріжжя, Україна, 69107.

 

 

Телефонні «лінії довіри» для громадян, утворені при Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області:

 

(061) 764-43-25 - діяльність реєстраційних служб

 

(061) 787-61-54 – діяльність відділу ДРАЦС;

 

(061) 233-18-99, 239-01-60 – діяльність управління ДВС;

 

(061) 239-06-04 – загальні питання;

 

(061) 34-13-84 – діяльність нотаріату;

 

у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10.00-17.00

   

 

Прийом громадян у 2019 році (оновлено 18.07.2019)

Прийом громадян у 2019 році здійснюється:

- керівництвом ГТУЮ у серпні 2019;

- фахівцями ГТУЮ у громадській приймальні;

- за допомогою скайп-зв’язку та відеоконференцзв’язку;

дистанційне консультування.

 

 

Прикрепленный файлРазмер
Distancijne konsyltuvanna.pdf319.82 кб
Gr prijmalna.pdf772.91 кб
Skipe 2019.doc213.5 кб
Grafic priemy 08.2019.doc71.5 кб

Рекомендації з питань звернень (оновлено 25.03.2018)

Рекомендації
громадянам, які вирішили звернутися
на прийом до посадової особи в органи державної влади,
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій
 
1.   Завчасно ознайомтеся з графіком прийому громадян в організації, де працює особа, до якої збираєтесь звернутися. Згідно з Законом України «Про звернення громадян», керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян зобов'язані проводити особистий прийом громадян. Графіки особистого прийому громадян затверджуються керівниками цих органів. Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години.
 
2. Звертайтеся до посадової особи, в компетенцію якої входить вирішення проблеми, поставленої у зверненні. Особа, яка веде прийом, керується законодавчими та іншими нормативними актами в межах своєї компетенції.
 
3.   Якщо питання, яке потребує вирішення, складне, а його розгляд вимагає вивчення значної кількості документів, фактів тощо, то бажано завчасно викласти питання у письмовій формі. При собі потрібно мати документи,   які   засвідчують   особу,   а   також   документи,   що   обґрунтовують поставлене питання.
Особа, яка веде прийом, має право:
-   задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувачу про порядок і строк виконання прийнятого рішення;
-   відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявнику про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення;
-   прийняти письмову заяву або скаргу і пояснити відвідувачеві причини неможливості розв'язання питань під час особистого прийому, а також про порядок і строк розгляду його звернення.
 
4. Старайтеся відповідати по суті на запитання посадової особи. Уважно вислухайте роз'яснення посадової особи. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції організації, до якої звернувся громадянин, то посадова особа, яка веде приймання, пояснює йому, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації та установи треба звернутися за його вирішенням, і по змозі надає в цьому допомогу (дає адресу, номер телефону і таке інше).