Агенція з питань виконання рішень створила новий сервіс "Мій виконавець"

Сервіс "Мій виконавець" створений з метою допомогти визначити стягувачу або адвокату чи підлягає виконавчий документ пред'явленню до приватного виконавця - чи варто чекати їх появи або ж таке рішення може бути виконане тільки державним виконавцем.
Існує думка, що приватні виконавці виконуватимуть всі рішення за винятком тих, де стороною є держава та рішень про виселення. Однак, законом передбачено чимало інших обмежень. Сервіс "Мій виконавець" передбачає усі встановлені критерії - за типом стягувача, типом боржника, за органом що видав виконавчий документ, за категорією та сумою.
Сервіс "Мій виконавець" створений за допомогою звичних Google-форм, що забезпечує простоту та легкість у використанні.
Сервіс "Мій виконавець": www.AE.org.ua/MyEnforcer
 

04.02.2017 набрав чинності наказ Міністерства юстиції України № 173/5 від 24.01.2017

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ 

24.01.2017 № 173/5

 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2017 р.
за № 106/29974

Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та автоматизованою системою виконавчого провадження

Відповідно до частини другої статті 5, частин першої та восьмої статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

Коментар фахівця: стягнення виконавчого збору

Відповідно до ст. 27 Закону України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII Закон України "Про виконавче провадження" виконавчий збір - це збір, що справляється на всій території України за примусове виконання рішення органами державної виконавчої служби.
Як вбачається із змісту статті виконавчий збір стягується з боржника тільки за умови примусового виконання рішень судів та інших органів органами державної виконавчої служби .
Виконавчий збір стягується у розмірі 10 відсотків суми, що фактично стягнута, повернута, або вартості майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом.
За примусове виконання рішення немайнового характеру виконавчий збір стягується в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника - фізичної особи і в розмірі чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника - юридичної особи.

До відома осіб, які подали заяви про зарахування на Навчальні курси з отримання знань у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів

Відповідно до Закону України від 02.06.2016 № 1403-VIII «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших осіб» та Порядку допуску до професії приватного виконавця, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25.10.2016 № 3053/5 (із змінами, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 13.12.2016 № 3640/5), Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України розпочинає роботу першого набору слухачів Навчальних курсів з отримання знань у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів.

Список осіб, які увійшли до першого набору слухачів у кількості 210 осіб (можна переглянути за посиланням) сформований та погоджений у встановленому порядку.

Деякі аспекти правового механізму звернення стягнення на майно що перебуває в іпотеці

На даний час актуальною проблемою є звернення стягнення на предмет іпотеки. Ця проблема стосується як кредитора, який за рахунок іпотечного майна зацікавлений у задоволенні своїх вимог, так і боржника забезпечення законних інтересів якого є важливою ознакою забезпечення законності та процесуальною гарантією у виконавчому провадженні.
Іпотекодержатель-кредитор має право звернути стягнення на предмет іпотеки в разі невиконання або неналежного виконання іпотекодавцем-боржником свого основного зобов'язання, що забезпечене іпотекою. Іпотекодержатель набуває права звернення стягнення на предмет іпотеки незалежно від настання терміну виконання основного зобов'язання в разі порушення провадження у справі про відновлення платоспроможностей іпотекодавця або визнання його банкрутом, якщо іпотекодержатель/правонаступник іпотекодавця не дійдуть згоди про інше [1, с. 116–117].

Оскарження рішень посадових осіб державної виконавчої служби

Боржник за новим Законом України «Про виконавче провадження» , що набрав чинності 05.10.2016 року, взагалі втратив право на оскарження дій або бездіяльності державного виконавця до начальника органу ДВС або вищого керівництва ДВС. Встановлено, що стягувач та інші учасники виконавчого провадження (крім боржника) можуть оскаржити рішення, дії або бездіяльність посадових осіб ДВС не лише до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований виконавець, чи до суду, а ще й до керівника відповідного органу ДВС вищого рівня. У той же час, боржник вправі подавати скарги у виконавчому провадженні виключно в судовому порядку.

Здійснено спільний вихід з представниками КП "Водоканал"

20.01.2017 року державними виконавцями Шевченківського відділу державної виконавчої служби м.Запоріжжя було здійснено спільний виїзд з представниками КП «Водоканал» за адресами боржників в рамках виконавчих проваджень, стягувачем за якими є КП «Водоканал», з метою виявлення майна боржників, його опису, арешту та подальшої передачі на реалізацію.

Більшість боржників відкривали двері та наручно отримували свої виклики. Після чого зобов’язувались прийти до служби для вирішення питань по заборгованості. Ішим боржникам, які не відчинили двері було залишено виклики до служби на 26.01.2017 в прийомний час. Зі слів сусідки по одному з боржників було виявлено, що в квартирі по вказаній адресі він не проживає, про що було складено акт. На даний час підготовлюється пакет документів для подачі до суду, щодо розшуку боржника.

Внесено певні зміни до Закону України «Про виконавче провадження»

Законом України «Про Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 № 1798-VIII внесено зміни до Закону України «Про виконавче провадження» (далі-Закон).
Так, відповідно до статті 4 Закону у виконавчому документі повинно бути зазначено, зокрема, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків).
При поверненні стягувачу виконавчого документа без прийняття до виконання стягувачу повертається сплачений ним авансовий внесок, що передбачається абзацом тринадцятим частини четвертої статті 4 Закону.

До уваги стягувачів

Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області звертає Вашу увагу, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII встановлено новий розмір мінімальної заробітної плати на 2017 рік.
Так, відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» установлено у 2017 році мінімальну заробітну плату:
у місячному розмірі: з 1 січня - 3200 гривень;
у погодинному розмірі: з 1 січня - 19,34 гривні.

Нові розміри прожиткового мінімума та мінімальної заробітної плати на 2017 рік

Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII установлено на 2017 рік:

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2017 року - 1544 гривні, з 1 травня - 1624 гривні, з 1 грудня - 1700 гривень,
а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2017 року - 1355 гривень, з 1 травня - 1426 гривень, з 1 грудня - 1492 гривні
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року - 1689 гривень, з 1 травня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1860 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2017 року - 1247 гривень, з 1 травня - 1312 гривень, з 1 грудня - 1373 гривні.