Внесено певні зміни до Закону України «Про виконавче провадження»

Законом України «Про Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 № 1798-VIII внесено зміни до Закону України «Про виконавче провадження» (далі-Закон).
Так, відповідно до статті 4 Закону у виконавчому документі повинно бути зазначено, зокрема, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків).
При поверненні стягувачу виконавчого документа без прийняття до виконання стягувачу повертається сплачений ним авансовий внесок, що передбачається абзацом тринадцятим частини четвертої статті 4 Закону.

До уваги стягувачів

Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області звертає Вашу увагу, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII встановлено новий розмір мінімальної заробітної плати на 2017 рік.
Так, відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» установлено у 2017 році мінімальну заробітну плату:
у місячному розмірі: з 1 січня - 3200 гривень;
у погодинному розмірі: з 1 січня - 19,34 гривні.

Нові розміри прожиткового мінімума та мінімальної заробітної плати на 2017 рік

Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII установлено на 2017 рік:

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2017 року - 1544 гривні, з 1 травня - 1624 гривні, з 1 грудня - 1700 гривень,
а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2017 року - 1355 гривень, з 1 травня - 1426 гривень, з 1 грудня - 1492 гривні
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року - 1689 гривень, з 1 травня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1860 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2017 року - 1247 гривень, з 1 травня - 1312 гривень, з 1 грудня - 1373 гривні.

Встановлено плату за користування автоматизованою системою виконавчого провадження

Наказом Міністерства  юстиції України № 3917/5 від 29.12.2016 встановлено з 05.01.2017   плату за користування автоматизованою системою виконавчого провадженняу розмірі 51,00 грн (з ПДВ) за кожне відкрите виконавче провадження.

Оплата послуг за користування АСВП органами ДВС здійснюється за рахунок авансового внеску стягувача. У разі якщо стягувач у виконавчому провадженні звільнений від сплати авансового внеску відповідно до частини 2 статті 26 Закону України "Про виконавче провадження", оплати послуг за користування АСВП здійснюється за рахунок витрат виконавчого провадження, стягнутих з боржника за цим виконавчим провадженням.

Щодо надання відповідей на запити виконавців про власників цінних паперів

На адресу Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області надійшов лист Східного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - СТУ НКЦПФР або теруправління), у якому повідомлялось наступне:

Обжалование действий госисполнителя в практике Верховного Суда

Верховный Суд Украины пришел к выводу, что админсуды не рассматривают иски или жалобы на решения, действия или бездействие государственного исполнителя, если законом предусмотрен иной порядок их обжалования.

Об этом идет речь в Постановлении Судебной палаты в гражданских делах ВСУ от 16 ноября 2016 года №6-931цс16.

Так, согласно ст. 383 ГПК Украины, стороны исполнительного производства вправе обратиться в суд с жалобой, если считают, что решением, действием или бездействием государственного исполнителя или другого должностного лица государственной исполнительной службы во время выполнения судебного решения, принятого в соответствии с настоящим Кодексом, нарушены их права или свободы.

Жалоба на решение, действия или бездеятельность государственного исполнителя или другого должностного лица государственной исполнительной службы подается в суд, выдавший исполнительный документ (ч. 2 ст. 384 ГПК Украины).

Звернення стягнення на майно боржника

Ураховуючи набрання чинності 05.10.2016 низки законодавчих актів, які безпосередньо регламентують порядок здійснення виконавцями заходів примусового виконання рішень, вважаємо за доцільно наголосити на наступному.
Згідно статті 48 закону України «Про виконавче провадження» (далі-Закон) звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації. Про звернення стягнення на майно боржника виконавець виносить постанову.
Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.
У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення невідкладно звертається також на належне боржнику інше майно, крім майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення.

Передача взыскателю нереализованного на публичных торгах имущества в практике Верховного Суда

Верховный Суд Украины пришел к выводу, что передача государственным исполнителем взыскателю нереализованного на публичных торгах арестованного имущества в счет погашения долга, постановление, принятое государственным исполнителем в результате этой процедуры, и составленный государственным исполнителем акт о передаче имущества взыскателю не могут признаваться недействительными на основании норм гражданского законодательства о недействительности сделки по статьям 203, 215 ГК Украины.

Об этом идет речь в Постановлении Судебной палаты в гражданских делах ВСУ от 16 ноября 2016 года №6-1655цс16.

Так, согласно ч. 2 ст. 11 ГК Украины, основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей могут быть как сделки (п. 1 ч. 2 ст. 11 ГК Украины), так и другие юридические факты (п. 4 ч. 2 ст. 11 ГК Украины).

Приватних виконавців обмежили в сумах стягнення

5 січня 2017 року набрав чинності  Закон України «Про Вищу раду правосуддя». Зазначеним законом серед іншого були внесені зміни в Закони України "Про виконавче провадження" та "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", зокрема в тій частині, що регламентує діяльність приватних виконавців.

Так Розділ ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» доповнений п. 11:

«До 1 січня 2018 року приватний виконавець не може здійснювати примусове виконання рішень, за якими сума стягнення становить шість та більше мільйонів гривень або еквівалентну суму в іноземній валюті».

Окрім цього, доповнено ч. 2 ст. 5 Закону новими абзацами такого змісту:

На сайті Міністерства юстиції України запрацював Єдиний реєстр боржників

На сайті Міністерства юстиції України запрацював Єдиний реєстр боржників. У ньому можна знайти відомості про боржника за прізвищем, ім'ям, по батькові та реєстраційним номером облікової картки платника податків.