Міністерство юстиції, Державне казначейство України та Державна судова адміністрація підписали лист про виконання судових рішень щодо стягнення судового збору, накладення штрафу

З метою напрацювання єдиного підходу та визначення механізму виконання рішень судів зазначеної категорії за участю представників ДСА України, Міністерства юстиції України та Державної казначейської служби України проведено нараду, за результатами якої підписано спільний лист, яким були внесені зміни до частини четвертої статті 15 Закону України "Про виконавче провадження", котрі передбачають, що за рішеннями про стягнення судового збору про накладення штрафу (як засобу процесуального примусу) стягувачем є Державна судова адміністрація України.
Виходячи із підписаного листа, учасники наради вирішили, що оригінали виконавчих документів про стягнення судового збору з державного органу направляються судами до ДСА України, як стягувачу, для подальшого пред'явлення для виконання до органів Держказначейства.

Стань новим обличчям державної виконавчої служби

Сьогодні, завдяки впровадженню нового Закону “Про державну службу”, що вступив у дію 01 травня 2016 року, та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Кабінетом Міністрів України, Конкурс проводиться з дотриманням принципів: забезпечення рівного доступу; політичної неупередженості; законності; довіри суспільства; недискримінації; прозорості; доброчесності; надійності та відповідності методів тестування; узгодженості застосування методів тестування; ефективного і справедливого процесу відбору.

Наближається сезон відпусток. Перевір себе у єдиному реєстрі боржників.

З набранням чинності Закону України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року (набрав чинності 5 жовтня 2016 року) утворено Єдиний реєстр боржників.
Єдиний реєстр боржників - це систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна.
Відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників, є відкритими та розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.
Реєстрація боржника в Єдиному реєстрі боржників не звільняє його від виконання рішення.

Проведено спільну нараду за участю працівників Токмацького об’єднаного управління ПФУ в Запорізькій області та представниками Токмацького міськрайонного відділу ДВС ГТУЮ у Запорізькій області

У березні 2017 відбулась спільна нарада за участю працівників Токмацького об’єднаного управління ПФУ в Запорізькій області з представниками Токмацького міськрайонного відділу ДВС ГТУЮ у Запорізькій області.
Темою наради стало обговорення проблемних питань виконання Закону України від 02.06.2016 № 1404 “Про виконавче провадження”. Особлива увага була приділена причинам, що ускладнюють проведення виконавчих дій відносно найбільших підприємств – боржників, таких як: ДП “Хлібна база № 74”, ДП “Запоріжшовк”, ТОВ “АВП “Агросвіт”.
Під час проведення наради були заплановані спільні виїзди за місцезнаходженням боржників – приватних підприємців, визначено осіб, відносно яких необхідно звернутись з поданням до суду про обмеження у праві виїзду за межі України та оголошення у розшук.

Нова професія – приватний виконавець

Необхідність у комплексній реформі примусового виконання рішень судів та інших органів виникла через надзвичайно низькі показники виконання судових рішень, а також низьку мотивацію праці державних виконавців.
2 червня 2016 року Верховна Рада України прийняла закони «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень» та «Про виконавче провадження», які були розроблені радою по судовій реформі при Президентові України та Міністерством юстиції і спрямовані на підвищення ефективності діяльності органів та осіб, які здійснюють примусове виконання. 5 січня 2017 року набули чинності відповідні положення цих законів, які дають початок функціонуванню інституту приватних виконавців.

Коментар фахівця: наслідки закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа

У разі закінчення виконавчого провадження (крім офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, закінчення виконавчого провадження за судовим рішенням, винесеним у порядку забезпечення позову чи вжиття запобіжних заходів, а також, крім випадків нестягнення виконавчого збору або витрат виконавчого провадження, нестягнення основної винагороди приватним виконавцем), повернення виконавчого документа до суду, який його видав, арешт, накладений на майно (кошти) боржника, знімається, відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників, скасовуються інші вжиті виконавцем заходи щодо виконання рішення, а також проводяться інші необхідні дії у зв’язку із закінченням виконавчого провадження.

Стягнення заборгованості по аліментам

У разі наявності заборгованості по аліментам, що перевищує суму платежів за 3 місяці, та для своєчасності виконання виконавчих документів про стягнення аліментів, державними виконавцями вживаються заходи щодо оголошення розшуку боржників, стягувачам направляються повідомлення щодо притягнення боржників до кримінальної відповідальності, для додаткового стимулювання виконання рішення судів, та запобігання виникнення заборгованості по аліментним платежам, до боржників застосовується обмеження виїзду за кордон. Вживаються заходи щодо виявлення майна боржників, для подальшої його реалізації.
Так, днями державним виконавцем Шевченківського ВДВС проведено опис автотранспортного засобу боржника, який було оголошено у розшук, у зв’язку із заборгованістю по аліментам. В результаті проведених примусових заходів, боржником було сплачено заборгованість по аліментам в повному обсязі.

Про запровадження Єдиного реєстру боржників, щодо яких відкрито виконавчі провадження

05.01.2017 набрали чинності положення Закону «Про виконавче провадження», якими передбачено запровадження Єдиного реєстру боржників (далі – Реєстр).
До Реєстру вносяться дані про громадян та юридичних осіб, які відповідно до виконавчих документів, виданих на виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб), визнані боржниками і відносно яких відкрито виконавче провадження.
Реєстр є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та створений з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників.
Згідно з чинним законодавством державний виконавець або приватний виконавцеь (далі – виконавець) одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження зобов’язаний внести до Реєстру відомості відносно боржників, які мають зобов’язання перед фізичними чи юридичними особами за судовими рішеннями та рішеннями інших органів.

Прийнято участь у семінарі проведеному інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України

Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України продовжує практику проведення семінарів з питань запровадження Законів України «Про виконавче провадження» та «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».
14.03.2017 на базі Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України відбувся тематичний короткостроковий семінар з питань впровадження вищезазначених законів, який проходив за участю фахівців інституту права, директора та представників департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, керівників управлінь державної виконавчої служби та їх заступників.