Встановлено плату за користування автоматизованою системою виконавчого провадження

Наказом Міністерства  юстиції України № 3917/5 від 29.12.2016 встановлено з 05.01.2017   плату за користування автоматизованою системою виконавчого провадженняу розмірі 51,00 грн (з ПДВ) за кожне відкрите виконавче провадження.

Оплата послуг за користування АСВП органами ДВС здійснюється за рахунок авансового внеску стягувача. У разі якщо стягувач у виконавчому провадженні звільнений від сплати авансового внеску відповідно до частини 2 статті 26 Закону України "Про виконавче провадження", оплати послуг за користування АСВП здійснюється за рахунок витрат виконавчого провадження, стягнутих з боржника за цим виконавчим провадженням.

Щодо надання відповідей на запити виконавців про власників цінних паперів

На адресу Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області надійшов лист Східного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - СТУ НКЦПФР або теруправління), у якому повідомлялось наступне:

Обжалование действий госисполнителя в практике Верховного Суда

Верховный Суд Украины пришел к выводу, что админсуды не рассматривают иски или жалобы на решения, действия или бездействие государственного исполнителя, если законом предусмотрен иной порядок их обжалования.

Об этом идет речь в Постановлении Судебной палаты в гражданских делах ВСУ от 16 ноября 2016 года №6-931цс16.

Так, согласно ст. 383 ГПК Украины, стороны исполнительного производства вправе обратиться в суд с жалобой, если считают, что решением, действием или бездействием государственного исполнителя или другого должностного лица государственной исполнительной службы во время выполнения судебного решения, принятого в соответствии с настоящим Кодексом, нарушены их права или свободы.

Жалоба на решение, действия или бездеятельность государственного исполнителя или другого должностного лица государственной исполнительной службы подается в суд, выдавший исполнительный документ (ч. 2 ст. 384 ГПК Украины).

Звернення стягнення на майно боржника

Ураховуючи набрання чинності 05.10.2016 низки законодавчих актів, які безпосередньо регламентують порядок здійснення виконавцями заходів примусового виконання рішень, вважаємо за доцільно наголосити на наступному.
Згідно статті 48 закону України «Про виконавче провадження» (далі-Закон) звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації. Про звернення стягнення на майно боржника виконавець виносить постанову.
Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.
У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення невідкладно звертається також на належне боржнику інше майно, крім майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення.

Передача взыскателю нереализованного на публичных торгах имущества в практике Верховного Суда

Верховный Суд Украины пришел к выводу, что передача государственным исполнителем взыскателю нереализованного на публичных торгах арестованного имущества в счет погашения долга, постановление, принятое государственным исполнителем в результате этой процедуры, и составленный государственным исполнителем акт о передаче имущества взыскателю не могут признаваться недействительными на основании норм гражданского законодательства о недействительности сделки по статьям 203, 215 ГК Украины.

Об этом идет речь в Постановлении Судебной палаты в гражданских делах ВСУ от 16 ноября 2016 года №6-1655цс16.

Так, согласно ч. 2 ст. 11 ГК Украины, основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей могут быть как сделки (п. 1 ч. 2 ст. 11 ГК Украины), так и другие юридические факты (п. 4 ч. 2 ст. 11 ГК Украины).

Приватних виконавців обмежили в сумах стягнення

5 січня 2017 року набрав чинності  Закон України «Про Вищу раду правосуддя». Зазначеним законом серед іншого були внесені зміни в Закони України "Про виконавче провадження" та "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", зокрема в тій частині, що регламентує діяльність приватних виконавців.

Так Розділ ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» доповнений п. 11:

«До 1 січня 2018 року приватний виконавець не може здійснювати примусове виконання рішень, за якими сума стягнення становить шість та більше мільйонів гривень або еквівалентну суму в іноземній валюті».

Окрім цього, доповнено ч. 2 ст. 5 Закону новими абзацами такого змісту:

На сайті Міністерства юстиції України запрацював Єдиний реєстр боржників

На сайті Міністерства юстиції України запрацював Єдиний реєстр боржників. У ньому можна знайти відомості про боржника за прізвищем, ім'ям, по батькові та реєстраційним номером облікової картки платника податків.

Верховный Суд сделал вывод об обращении взыскания на предмет ипотеки и выселения

Верховный Суд Украины пришел к выводу, что в случае удовлетворения судом иска об обращении взыскания на предмет ипотеки в решении суда указываются: общий размер требований и все его составляющие, подлежащих уплате ипотекодержателю из стоимости предмета ипотеки; описание недвижимого имущества; способ реализации предмета ипотеки путем проведения публичных торгов; начальная цена предмета ипотеки для его дальнейшей реализации.

Об этом идет речь в Постановлении Судебной палаты в гражданских делах ВСУ от 21 декабря 2016 года №6-2839цс16.

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 33 Закона Украины «Об ипотеке», обращение взыскания на предмет ипотеки осуществляется на основании решения суда, исполнительной надписи нотариуса или согласно договору об удовлетворении требований ипотекодержателя.

З новим роком!

  Мы, словно дети, чуда ожидаем,
Не глядя на свой возраст, на года.
И Новый год всё так же ожидаем,
И чуда ждем и радости всегда!

 
Пусть этот зимний и волшебный праздник
Исполнит всем желанные мечты:
Любви, здоровья, блага всем подарит,
Добра, финансов, мира, красоты!

 
И пусть даст то, что каждый загадает
Под бой курантов в полночь за столом.
А всё плохое — прежний забирает,
Махнув нам на прощание крылом!

До уваги осіб, які мають намір здійснювати приватну виконавчу діяльність: Міністерство юстиції України повідомляє про початок проведення навчальних курсів

На виконання пункту 2 частини першої статті 17 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів», керуючись абзацом другим пункту 1 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228, та пунктом 8 розділу ІІ Порядку допуску до професії приватного виконавця (далі – Порядок допуску), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25.10.2016 № 3035/5 (зі змінами від 13.12.2016 № 3640/5), Міністерство юстиції України повідомляє про початок проведення навчальних курсів.