Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області запрошує на стажування

Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, на підставі наказу Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області від 19.05.2017 № 86/07 запрошує  громадян України віком до 25 років, які є студентами третього і вище курсів вищих навчальних закладів за спеціальностями галузі знань "Право" або отримали вищу освіту у галузі знань "Право" та не перебувають на посадах державної служби, на стажування в апараті  Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області та територіальних органах державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області. 
 

Коментар фахівця: Представництво сторін у виконавчому провадженні

Статтею16 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено представництво сторін у виконавчому провадженні. Цією статтею визначено, що сторони виконавчого провадження можуть реалізовувати свої права і обов'язки у виконавчому провадженні самостійно або через представників.

При цьому, особиста участь фізичної особи у виконавчому провадженні не позбавляє її права мати представника, крім випадку, коли боржник згідно з рішенням суду зобов'язаний вчинити певні дії особисто.

Повноваження представника сторони виконавчого провадження — фізичної особи повинні бути підтверджені нотаріально посвідченою довіреністю.

Міністерство юстиції, Державне казначейство України та Державна судова адміністрація підписали лист про виконання судових рішень щодо стягнення судового збору, накладення штрафу.

З метою напрацювання єдиного підходу та визначення механізму виконання рішень судів зазначеної категорії за участю представників ДСА України, Міністерства юстиції України та Державної казначейської служби України проведено нараду, за результатами якої підписано спільний лист, яким були внесені зміни до частини четвертої статті 15 Закону України "Про виконавче провадження", котрі передбачають, що за рішеннями про стягнення судового збору про накладення штрафу (як засобу процесуального примусу) стягувачем є Державна судова адміністрація України.
Виходячи із підписаного листа, учасники наради вирішили, що оригінали виконавчих документів про стягнення судового збору з державного органу направляються судами до ДСА України, як стягувачу, для подальшого пред'явлення для виконання до органів Держказначейства.

Коментар фахівця: проблеми звернення стягнення на частку майна у статутному капіталі

Порядок звернення стягнення на мано боржника визначається розділомVII Закону України «Про виконавче провадження». Зокрема, стаття 53 вказаного закону визначає звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, так
1. Виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб.
Зазначені особи зобов’язані подати на запит виконавця у визначений ним строк відомості про належне боржнику майно, що перебуває у них, та майно чи кошти, які вони повинні передати боржнику.
2. Після надходження відомостей про наявність майна боржника виконавець проводить опис такого майна, накладає на нього арешт, вилучає його і реалізує в установленому цим Законом порядку. Якщо особа, в якої перебуває майно боржника, перешкоджає виконавцю у вилученні такого майна, воно вилучається виконавцем у примусовому порядку.

Коментар фахівця: доступ державного виконавця до відомостей, що складають нотаріальну таємницю

05 жовтня 2016 року набрав чинності Закон України «Про виконавче провадження», яким передбачено зміни до Закону України «Про нотаріат» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3425-12). Зокрема, доповнено статтю 8 Закону, яка регулює питання нотаріальної таємниці.
Відтепер, під час здійснення виконавчого провадження в разі необхідності державний виконавець має право отримувати від нотаріуса:
- довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи;
- інформацію про вступ фізичної особи у права спадкоємця.

Коментар фахівця: Виконання рішення суду про поновлення на роботі

Конституцією України кожному гарантовано можливість звернення до суду з метою захисту своїх прав. Судові рішення ухвалюються іменем України, є обов’язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку.
Примусове виконання судових рішень покладається на органи державної виконавчої служби та у визначених Законом України "Про виконавче провадження" випадках - на приватних виконавців.
Порядок примусового виконання рішень визначається Законом України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016р. (далі – Закон), Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженою Наказом МЮУ від 02.04.2012 № 512/5 в редакції Наказу МЮУ від 29.09.2016 № 2832/5 (далі – Інструкція), іншими законами та підзаконними актами.
Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника є рішенням немайнового характеру, яке має певні особливості при виконанні.

Коментар фахівця: Виконання рішення суду про вселення стягувача

На органи державної виконавчої служби законодавством покладено виконання рішень як майнового, так і немайнового характеру. До переліку рішень у немайнових спорах Законом України «Про виконавче провадження» віднесено низку рішень, за якими боржника зобов’язано особисто вчинити певні дії на користь стягувача, або утриматися від здійснення таких дій, зокрема таким є рішення:
- про поновлення на роботі;
- про вселення стягувача;
- про виселення боржника;
- про відібрання дитини;
- інші рішення, за якими боржника зобов’язано особисто вчинити певні дії на користь стягувача чи утриматися від здійснення таких дій.
Розглянемо більш детальніше виконання рішень судів про вселення стягувача.
У ст. 47 Конституції України проголошено: « Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду».

Проведено вилучення транспортних засобів зі спеціального майданчику тимчасового утримання

Державними виконавцями Шевченківського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області при проведенні виконавчих дій було вилучено 18 автотранспортних засобів зі спеціального майданчику тимчасового утримання за адресою: м. Запоріжжя, вул.. Сікорського, 478, та передано до ЗФ ДП «СЕТАМ», для подальшої реалізації арештованого майна. 

Коментар фахівця: порядок нарахування розміру аліментів

Розмір аліментів і порядок їх нарахування регламентує Сімейний кодекс України. Він визначає дану процедуру, як один із головних обов’язків батьків по утриманню дітей до того моменту, поки вони самі не стануть повнолітніми.
Процедура стягнення аліментів ніяким чином не залежить від того одружені батьки дитини, розлучені, чи ніколи не перебували в шлюбі. Сума коштів, які були стягнені в якості аліментів стає власністю того з батьків, хто займається піклуванням за дитиною. Ці гроші мають цільове призначення, а саме повинні йти на утримання неповнолітніх дітей.
Існує дві форми судового рішення щодо призначення аліментів на утримання неповнолітньої дитини до досягнення нею 18-річного віку:
1. Аліменти, призначені в твердій грошовій сумі
2. Аліменти, призначені від заробітку (доходів), у розмірі/частині встановленні судом.