До відома осіб, які подали заяви про зарахування на Навчальні курси з отримання знань у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів

Відповідно до Закону України від 02.06.2016 № 1403-VIII «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших осіб» та Порядку допуску до професії приватного виконавця, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25.10.2016 № 3053/5 (із змінами, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 13.12.2016 № 3640/5), Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України розпочинає роботу першого набору слухачів Навчальних курсів з отримання знань у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів.

Список осіб, які увійшли до першого набору слухачів у кількості 210 осіб (можна переглянути за посиланням) сформований та погоджений у встановленому порядку.

Деякі аспекти правового механізму звернення стягнення на майно що перебуває в іпотеці

На даний час актуальною проблемою є звернення стягнення на предмет іпотеки. Ця проблема стосується як кредитора, який за рахунок іпотечного майна зацікавлений у задоволенні своїх вимог, так і боржника забезпечення законних інтересів якого є важливою ознакою забезпечення законності та процесуальною гарантією у виконавчому провадженні.
Іпотекодержатель-кредитор має право звернути стягнення на предмет іпотеки в разі невиконання або неналежного виконання іпотекодавцем-боржником свого основного зобов'язання, що забезпечене іпотекою. Іпотекодержатель набуває права звернення стягнення на предмет іпотеки незалежно від настання терміну виконання основного зобов'язання в разі порушення провадження у справі про відновлення платоспроможностей іпотекодавця або визнання його банкрутом, якщо іпотекодержатель/правонаступник іпотекодавця не дійдуть згоди про інше [1, с. 116–117].

Оскарження рішень посадових осіб державної виконавчої служби

Боржник за новим Законом України «Про виконавче провадження» , що набрав чинності 05.10.2016 року, взагалі втратив право на оскарження дій або бездіяльності державного виконавця до начальника органу ДВС або вищого керівництва ДВС. Встановлено, що стягувач та інші учасники виконавчого провадження (крім боржника) можуть оскаржити рішення, дії або бездіяльність посадових осіб ДВС не лише до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований виконавець, чи до суду, а ще й до керівника відповідного органу ДВС вищого рівня. У той же час, боржник вправі подавати скарги у виконавчому провадженні виключно в судовому порядку.

Здійснено спільний вихід з представниками КП "Водоканал"

20.01.2017 року державними виконавцями Шевченківського відділу державної виконавчої служби м.Запоріжжя було здійснено спільний виїзд з представниками КП «Водоканал» за адресами боржників в рамках виконавчих проваджень, стягувачем за якими є КП «Водоканал», з метою виявлення майна боржників, його опису, арешту та подальшої передачі на реалізацію.

Більшість боржників відкривали двері та наручно отримували свої виклики. Після чого зобов’язувались прийти до служби для вирішення питань по заборгованості. Ішим боржникам, які не відчинили двері було залишено виклики до служби на 26.01.2017 в прийомний час. Зі слів сусідки по одному з боржників було виявлено, що в квартирі по вказаній адресі він не проживає, про що було складено акт. На даний час підготовлюється пакет документів для подачі до суду, щодо розшуку боржника.

Внесено певні зміни до Закону України «Про виконавче провадження»

Законом України «Про Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 № 1798-VIII внесено зміни до Закону України «Про виконавче провадження» (далі-Закон).
Так, відповідно до статті 4 Закону у виконавчому документі повинно бути зазначено, зокрема, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків).
При поверненні стягувачу виконавчого документа без прийняття до виконання стягувачу повертається сплачений ним авансовий внесок, що передбачається абзацом тринадцятим частини четвертої статті 4 Закону.

До уваги стягувачів

Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області звертає Вашу увагу, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII встановлено новий розмір мінімальної заробітної плати на 2017 рік.
Так, відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» установлено у 2017 році мінімальну заробітну плату:
у місячному розмірі: з 1 січня - 3200 гривень;
у погодинному розмірі: з 1 січня - 19,34 гривні.

Нові розміри прожиткового мінімума та мінімальної заробітної плати на 2017 рік

Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII установлено на 2017 рік:

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2017 року - 1544 гривні, з 1 травня - 1624 гривні, з 1 грудня - 1700 гривень,
а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2017 року - 1355 гривень, з 1 травня - 1426 гривень, з 1 грудня - 1492 гривні
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року - 1689 гривень, з 1 травня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1860 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2017 року - 1247 гривень, з 1 травня - 1312 гривень, з 1 грудня - 1373 гривні.

Встановлено плату за користування автоматизованою системою виконавчого провадження

Наказом Міністерства  юстиції України № 3917/5 від 29.12.2016 встановлено з 05.01.2017   плату за користування автоматизованою системою виконавчого провадженняу розмірі 51,00 грн (з ПДВ) за кожне відкрите виконавче провадження.

Оплата послуг за користування АСВП органами ДВС здійснюється за рахунок авансового внеску стягувача. У разі якщо стягувач у виконавчому провадженні звільнений від сплати авансового внеску відповідно до частини 2 статті 26 Закону України "Про виконавче провадження", оплати послуг за користування АСВП здійснюється за рахунок витрат виконавчого провадження, стягнутих з боржника за цим виконавчим провадженням.

Щодо надання відповідей на запити виконавців про власників цінних паперів

На адресу Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області надійшов лист Східного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - СТУ НКЦПФР або теруправління), у якому повідомлялось наступне:

Обжалование действий госисполнителя в практике Верховного Суда

Верховный Суд Украины пришел к выводу, что админсуды не рассматривают иски или жалобы на решения, действия или бездействие государственного исполнителя, если законом предусмотрен иной порядок их обжалования.

Об этом идет речь в Постановлении Судебной палаты в гражданских делах ВСУ от 16 ноября 2016 года №6-931цс16.

Так, согласно ст. 383 ГПК Украины, стороны исполнительного производства вправе обратиться в суд с жалобой, если считают, что решением, действием или бездействием государственного исполнителя или другого должностного лица государственной исполнительной службы во время выполнения судебного решения, принятого в соответствии с настоящим Кодексом, нарушены их права или свободы.

Жалоба на решение, действия или бездеятельность государственного исполнителя или другого должностного лица государственной исполнительной службы подается в суд, выдавший исполнительный документ (ч. 2 ст. 384 ГПК Украины).