Роз'яснення (2008, Департамент ДВС) з питань виконання рішень про стягнення з банків - боржників у разі призначення тимчасової адміністрації

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІІ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
01001, м. Київ, вул. Городецького. 13 тел.: (38-044) 229-66-64, факс: (38-044) 229-56-31


19.05.2008 № 25-32/5 Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі

У зв'язку із неоднаковим застосуванням державними виконавцями норм чинного законодавства при виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб) про стягнення з банків - боржників у разі призначення тимчасової адміністрації, Департамент державної виконавчої служби повідомляє наступне.

Відповідно до статті 85 Закону України "Про банки і банківську діяльність" з метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану банку, який відповідав би встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України вимогам. Національний банк України має право введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, але на строк не більше шести місяців.

Мораторій - це зупинення виконання банком майнових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, та зупинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до прийняття рішення про введення мораторію.

Виходячи з положень вищезазначеної статті Закону, мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться під час призначення тимчасової адміністрації банку.

Протягом дії мораторію, зокрема, забороняється стягнення на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до законодавства України.

Мораторій на задоволення вимог кредиторів поширюється на зобов'язання, строки виконання яких настали до призначення тимчасової адміністрації.

Мораторій не поширюється на обслуговування поточних операцій, здійснюваних тимчасовим адміністратором, на вимоги щодо виплати заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та життю громадян, авторської винагороди, а також на задоволення вимог кредиторів, що виникли у зв'язку із зобов'язаннями банку під час здійснення тимчасової адміністрації банку.

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку визначає Закон України "Про виконавче провадження" (далі - Закон).

Державний виконавець зобов'язаний вживати заходів примусового виконання рішень, встановлених цим Законом, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії.

Обставини, що зумовлюють обов'язкове зупинення виконавчого провадження визначені у статті 34 цього Закону.

Вказаним Законом не передбачено обов'язок державного виконавця щодо зупинення виконавчого провадження у зв'язку із призначенням тимчасової адміністрації у банку та дією мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Однак, слід зазначити, що виконавче провадження, як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, зазначених у цьому Законі, спрямованих па примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Разом з цим, як вбачається із вищенаведеного, порядок виконання банком його зобов'язань, зокрема, у разі призначення тимчасової адміністрації, визначений Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Таким чином, враховуючи вимоги чинного законодавства, з метою забезпечення виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) державний виконавець здійснює заходи щодо арешту коштів, однак, у зв’язку з дією мораторію під час здійснення тимчасової адміністрації у банку, виконавчі дії щодо списання коштів з таких рахунків па підставі виконавчих документів не проводяться, окрім виконання рішень про виплату заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та життю громадян, авторської винагороди, а також про задоволення вимог кредиторів, що виникли у зв'язку із зобов'язаннями банку під час здійснення тимчасової адміністрації банку.

З метою правильного визначення банком рішень, виконання яких не може бути зупинено під час дії мораторію, у постановах про арешт коштів та інших цінностей боржника слід зазначати суть стягнення (виплата заробітної плати, стягнення аліментів тощо) згідно виконавчого документа.

Для запобігання , порушенню строків здійснення виконавчого провадження у зв'язку з дією мораторію рекомендую державним виконавцям звертатись до суду із заявами про відстрочку виконання рішень.

Звертаю увагу, що дія мораторію на задоволення вимог кредиторів стосується лише майнових зобов'язань банку.

Прошу цей лист довести до відома всіх державних виконавців для використання в роботі. 

Перший заступник директора
О.В.Соломко