Роз'яснення (2008, Департамент ДВС) з питань перерахування відрахованих сум

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІІ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
01001, м. Київ, вул. Городецького. 13 тел.: (38-044) 229-66-64, факс: (38-044) 229-56-31 


15.06.2008 № 5804-0-26-09-25 Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі

До Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України надійшло звернення Пенсійного фонду України від 29.04.2009 щодо проблемних питань, пов'язаних з перерахуванням відрахованих за виконавчими документами сум та повідомляється наступне.

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку визначає Закон України "Про виконавче провадження" (далі - Закон) та Інструкція про проведення виконавчих дій затверджена наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 року № 74/5, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15 грудня 1999 р. за № 865/4158 (із змінами) (далі - Інструкція).

Відповідно до статті 67 Закону, стягнення на заробітну плату (заробіток), пенсію, стипендію та інші доходи боржника звертається при відсутності у боржника коштів на рахунках у фінансових установах, відсутності чи недостатності майна боржника для повного покриття належних до стягнення сум. а також при виконанні рішень про стягнення періодичних платежів та стягнень на суму, що не перевищує двох мінімальних розмірів заробітної плати.

Відрахування із заробітної плати (заробітку) чи стипендії громадян проводить адміністрація підприємств, установ і організацій на підставі надісланих їм державним виконавцем виконавчих документів та розпорядження (пункт 7.2.1. Інструкції).

Згідно з пунктами 7.2.5. - 7.2.6. вказаної Інструкції, порядок стягнення суми боргу, розмір відрахування визначаються державним виконавцем у розпорядженні, що направляється разом з виконавчим Документом, про що в копії повідомляється стягувану.

У разі направлення декількох виконавчих документів до бухгалтерії одного підприємства, установи, організації державний виконавець щодо кожного виконавчого документа направляє розпорядження.

Самостійно змінювати порядок, стягнення суми боргу та розмір відрахування адміністрації підприємств, установ, організацій не мають права.

Відповідно до частини другої статті 44-1 Закону, зокрема, поштовий переказ стягувачеві стягнених грошових сум здійснюється за його рахунок, крім переказу аліментних сум.

Згідно з частиною другою статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" з пенсії може бути відраховано не більш як 50 відсотків її розміру: на утримання членів сім'ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств і організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках.

З усіх інших видів стягнень може бути відраховано не більш як 20 відсотків пенсії.

Зважаючи на вищенаведене, поштовий переказ утриманих із пенсії боржника грошових сум на користь стягувача здійснюється за рахунок стягувача, окрім переказу аліментних сум.

При цьому, аліменти утримуються в розмірі не більше 50 відсотків розміру пенсії, яка підлягає до виплати пенсіонеру (стаття 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"), а поштовий переказ повинен бути здійснений за рахунок власних коштів боржника та не може фінансуватись за рахунок коштів, які утримані для виплати стягувачу.

Державний виконавець направляючи до адміністрації підприємств, установ і організацій виконавчий лист, зобов'язаний у розпорядженні встановити порядок перерахування коштів стягувачу (безпосередньо на його рахунок, поштовим переказом чи на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби), в тому числі порядок оплати послуг поштового переказу відрахованих сум у разі стягнення аліментів.

Прошу довести до відома та використання в роботі всіх державних виконавців.

Директор
Г.В.Стаднік