Роз'яснення (2009, Департамент ДВС) з питань кодів бюджетної класифікації

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІІ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
01001, м. Київ, вул. Городецького. 13 тел.: (38-044) 229-66-64, факс: (38-044) 229-56-31


28.01.2009 № 25-32/121 Заступнику начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, заступникам начальників головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі - начальникам відділів державної виконавчої служби

Відповідно до Закону України "Про державний бюджет України на 2009 рік" зарахуванню до державного бюджету підлягають платежі за наступними кодами бюджетної класифікації:

 • 21080600 – суми, стягнені з винних осіб за шкоду, заподіяну державі;
 • 21080800 – суми, стягнені з винних осіб за порушення правил пожежної безпеки;
 • 21081100 – адміністративні штрафи та інші санкції (кошти від санкцій (штрафи, пеня тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями; штрафних санкцій за порушення законодавства про патентування; штрафних санкцій за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, а також, за рішеннями судів, прийнятими, за зверненнями уповноважених підрозділів органів виконавчої влади; штрафних санкцій внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету);
 • 22070000 – виконавчий збір;
 • 22090200 – державне мито (за рішеннями господарського суду), не віднесене до інших категорій;
 • 24010000 – надходження коштів від реалізації майна;
 • 24010100 – надходження коштів від реалізованого майна за матеріалами митних органів;
 • 24010200 – надходження коштів від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів;
 • 24010300 – надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів;
 • 24010400 – надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів;
 • 21080500 – інші надходження.

Враховуючи зазначене, з метою забезпечення своєчасного надходження платежів до державного бюджету, прошу організувати роботу щодо своєчасного та повного стягнення коштів до державного бюджету за вищезазначеними кодами.

Директор
Г.В.Стаднік