Роз'яснення (2009, Мін'юст) з питань виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІІ УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького. 13 тел./факс: (38-044) 278-37-23


11.02.2009 № 25-32/147 Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі

Інформуємо, що Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері безпеки дорожнього руху" (№ 586-VI від 24.09.2008).

З 1 січня 2009 року набрали чинності положення підпункту 67 пункту 2 розділу І цього Закону щодо стягнення подвійного розміру штрафу при примусовому виконанні постанови у справі про адміністративне правопорушення (згідно із внесеними змінами відповідно до статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що у порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті цього Кодексу та витрати на облік зазначених правопорушень. Розмір витрат на облік правопорушень визначається Кабінетом Міністрів України).

Зважаючи на вищезазначене, починаючи з 1 січня 2009 року, стягнення штрафу при примусовому виконанні постанови у справі про адміністративне правопорушення здійснюється у подвійному розмірі.

За загальними правилами, визначеними статтею 33 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс), стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, установлених цим Кодексом та іншими законами України.

Органи, які уповноважені накладати адміністративні стягнення, визначені у главі 17 Кодексу. Отже, виконання постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється у межах, що визначаються органами, які уповноважені накладати стягнення.

В свою чергу, примусове виконання постанови про стягнення адміністративного штрафу покладається на органи державної виконавчої служби (стаття 308 Кодексу).

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку, визначає Закон України "Про виконавче провадження".

Частиною другою статті 5 цього Закону визначено, що державний виконавець здійснює необхідні заходи щодо своєчасного і повного виконання рішення, зазначеного в документі на примусове виконання рішення, у спосіб і порядок, визначні виконавчим документом.

Таким чином, враховуючи вищезазначені положення законодавства, накладення стягнення адміністративних штрафів у подвійному розмірі можливе лише органами (посадовими особами), які винесли постанови про адміністративні правопорушення, після 1 січня 2009 року.

У випадку не зазначення суми подвійного розміру штрафу у постанові про його стягнення, яка надсилається до органів державної виконавчої служби для примусового виконання, державний виконавець повинен забезпечити примусове виконання такої постанови у спосіб і порядок визначений, виконавчим документом, тобто, стягнути суми штрафу, що зазначена у постанові.

Одночасно звертаємо увагу на те, що відповідно до внесених змін згідно зі статтею 291 вказаного Кодексу постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження (опротестування) цієї постанови, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 26 цього Кодексу, а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.

Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови (стаття 289 Кодексу про адміністративні правопорушення).

У зв'язку з чим, при винесені постанови про відкриття виконавчого провадження за постановами про адміністративні правопорушення слід звертати увагу на те, чи зазначено у таких постановах дату набрання чинності, оскільки ця вимога до виконавчого документа є обов'язковою (пункт 5 частини першої статті 19 Закону України "Про виконавче провадження").

У випадку не зазначення у постанові дати набрання чинності, державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого провадження на підставі пункту 6 частини першої статті 26 Закону України "Про виконавче
провадження".

Що стосується порядку виконання постанов, то слід звернути увагу на наступні приписи чинного законодавства.

Строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу визначає стаття 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так. штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

У разі відсутності самостійного заробітку в осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративне правопорушення, штраф стягується з батьків або осіб, які їх замінюють.

Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу банку України, за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України.

гідно із частиною першою статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення у разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

Додатково повідомляємо, що відповідно до внесених змін до підпункту 4 частини першої статті 29 Бюджетного кодексу України, передбачено, що 50 відсотків надходження адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, що накладаються уповноваженими органами (посадовими особами) включаються до доходів Державного бюджету України, У зв'язку з цим, з метою правильного виконання постанов про стягнення адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, орган, що виніс таку постанову, повинен у ній зазначити, на які саме рахунки слід перераховувати суму, стягнену з боржника.

Прошу цей лист довести до відома всіх державних виконавців для використання в роботі.

Директор
Г.В.Стаднік