Роз'яснення (2009, Департамент ДВС) з питань залучення понятих до провадження виконавчих дій

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІІ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
01001, м. Київ, вул. Городецького. 13 тел.: (38-044) 229-66-64, факс: (38-044) 229-56-31


23.02.2009 № 25-32/175 Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі

3 метою єдиного застосування вимог чинного законодавства в частині залучення понятих до провадження виконавчих дій Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України роз'яснює наступне.

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконаний їх у добровільному порядку, визначають Закон України "Про виконавче провадження" (далі - Закон) та Інструкція про проведення виконавчих дій, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 15.12.1999 № 74/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.12.1999 за № 865/415, (із змінами і доповненнями) (далі - Інструкція про проведення виконавчих дій).

Відповідно до частини другої статті 10 Закону для проведення виконавчих дій державним виконавцем у необхідних випадках залучаються поняті, а також працівники органів внутрішніх справ, представники органів опіки і піклування, інших органів і установ у порядку, встановленому цим Законом.

Питання залучення понятих до провадження виконавчих дій врегульовані в статті 16 Закону України "Про виконавче провадження".

Частиною першою зазначеної статті Закону визначено, що виконавчі дії можуть провадитися у присутності понятих.

Отже, зазначена норма Закону надає право державному виконавцеві залучати понятих до проведення будь-яких дій.

Частиною другою цієї статті визначено обов'язок щодо залучення понятих до проведення виконавчих дій. Зокрема, присутність понятих обов’язкова при вчиненні виконавчих дій, пов’язаних із примусовим входженням до нежилих приміщень і сховищ, в яких зберігається майно боржника, на яке звернено стягнення, або майно стягувача, яке має бути повернено йому в натурі; примусовим входженням до жилих будинків, квартир для забезпечення примусового виселення та вселення в них; примусовим входженням до будинків, квартир та інших приміщень, в яких знаходиться дитина, яка має бути передана іншим особам відповідно до рішення суду; при проведенні огляду, арешту,вилучення і передачі майна.

Безпосередньо процедура залучення понятих деталізована в Інструкції про проведення виконавчих дій.

Крім того, відповідно до абзацу п'ятого пункту 5.12.5 Інструкції про проведення виконавчих дій, у разі відмови боржника від прийняття копії звіту про оцінку майна державний виконавець складає про це акт у присутності понятих, після чого боржник вважається таким, що ознайомлений з оцінкою майна.

В інших випадках при проведенні виконавчих дій наявність понятих є необов'язковою.

Як поняті можуть бути запрошені будь-які дієздатні громадяни, які не мають особистої заінтересованості в провадженні виконавчих дій і не пов'язані між собою або з учасниками виконавчого провадження родинними зв'язками, підлеглістю чи підконтрольністю. Кіль кість понятих при вчиненні виконавчих дій не може бути менше двох (частина третя статті 16 Закону).

З урахуванням наведеного, поняті, присутні, при провадженні виконавчих дій, повинні засвідчувати своїми підписами відповідність записів у складених державним виконавцем документах,виконаним діям або факт відмові сторони від вчинення певних дій.

Прошу цей лист довести до відома всіх державних виконавців для використання в роботі.

Директор
Г.В.Стаднік