Роз'яснення (2009, Департамент ДВС) з питань реалізації майна спеціалізованими організаціями

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІІ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
01001, м. Київ, вул. Городецького. 13 тел.: (38-044) 229-66-64, факс: (38-044) 229-56-31 


26.02.2009 № 25-32/188 Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі

Міністерство юстиції України 24.12.2008 уклало із спеціалізованими організаціями, визначеними на тендерній (конкурсній) основі, Генеральні договори про реалізацію арештованого майна, на яке звернено стягнення державними виконавцями при примусовому виконанні рішень.

Такими торгівельними організаціями на 2009 рік є ДАК «Національна мережа аукціонних центрів», ТОВ «Юнор», ПП «Нива-В.Ш.», ПП «Спеціалізоване підприємство юстиція» та Українська універсальна товарна біржа.

З метою узагальнення проблемних питань, які виникають під час передачі на реалізацію арештованого державними виконавцями майна, прошу у строк до 06.03.2009 надати до Департаменту державної виконавчої служби на електронну адресу: vir@msnjust.gov.ua, факсом 226-24-16 та поштою інформацію щодо дотримання вимог чинного законодавства під час передачі на реалізацію арештованого майна та проблемних питань, які виникають з спеціалізованими організаціями, зокрема, що стосуються:

  • створення на території відповідного регіону філій вказаних торговельних організацій;
  • надання з боку, вказаних організацій технічної допомоги при проведенні виконавчих дій;
  • вчасності повідомлення спеціалізованих, організацій про наявність арештованого майна, відділами державної виконавчої служби регіональних управлінь юстиції;.
  • участі у проведенні конкурсів між спеціалізованими організаціями стосовно передачі на реалізацію арештованого державними виконавцями майна;
  • своєчасності підписання договорів про надання послуг з реалізації арештованого майна.

Відповідно до пункту 5.12.6 Інструкції про проведення виконавчих дій відділ державної виконавчої служби регіонального управління юстиції після отримання документів щодо передачі майна на реалізацію у термін до п'яти днів повідомляє спеціалізовані торговельні організації про наявність арештованого майна, його місцезнаходження (місце зберігання), оцінку, за якою воно виставляється на продаж, при необхідності (за попереднім погодженням з державним виконавцем) установлює дату, огляду арештованого майна, а також повідомляє дату проведення конкурсу з передачі на реалізацію цього майна.

Щотижня у визначені день та час відділом державної виконавчої служби регіонального управління юстиції проводиться конкурс між спеціалізованими організаціями, з якими укладено генеральні договори, стосовно передачі на реалізацію арештованого державними виконавцями майна, про що обов'язково, не пізніше ніж за один день до проведення, інформуються вказані спеціалізовані організації.

Крім того, пунктом 1.1 Генеральних договорів, укладених Міністерством юстиції зі спеціалізованими організаціями 24.1.2.2008 Мін'юст України доручає, а Організація особисто за місцем її реєстрації або через свої філії відповідних адміністративно-територіальних одиницях за дорученнями Організації, зобов'язується приймати від органів державної виконавчої служби та реалізовувати арештоване майно, на яке звернено стягнення державними виконавцями при примусовому виконанні рішень шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах та на комісійних умовах, а також забезпечувати належне зберігання арештованого майна та його перевезення.

Таким чином, спеціалізовані організації здійснюють реалізацію арештованого державними виконавцями майна особисто, або доручають дану роботу своїм філіям. Можливість передоручення іншим особам здійснення спеціалізованими торговельними організаціями вказаних повноважень чинним законодавством не передбачена.

Директор
Г.В.Стаднік