Роз'яснення (2009, Департамент ДВС) з питань виконання виконавчих листів про відшкодування збитків, заподіяних злочином

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІІ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
01001, м. Київ, вул. Городецького. 13 тел.: (38-044) 229-66-64, факс: (38-044) 229-56-31


16.04.2009 № 3308-0-26-09-25 Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі

Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України у зв'язку з неоднозначним застосуванням законодавства щодо прийняття до виконання виконавчих листів про відшкодування збитків, заподіяних злочином, надає наступне роз'яснення.

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку, визначає Закон України «Про виконавче провадження» (далі - Закон).

Відповідно до статті 18 Закону визначено підстави для відкриття виконавчого провадження. Зокрема, державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа:

1) за заявою стягувача або його представника про примусове виконання рішення, зазначеного в статті 3 цього Закону;

2) за заявою прокурора у випадках представництва інтересів громадянина або держави в суді;

3) в інших передбачених законом випадках.

Згідно із статтею 20 Закону виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, роботи боржника або місцезнаходженням його майна. Право вибору місця виконання між кількома органами державної виконавчої служби, які можуть вчиняти виконавчі дії по виконанню рішення на території, на яку поширюються їх функції, належить стягувачу.

Разом з цим, згідно із частинами першою та другою статті 404 Кримінально-процесуального кодексу України передбачено, що вирок, що набрав законної сили, звертається до виконання судом, який постановив вирок, не пізніш як через три доби з дня набрання ним законної сили або повернення справи з апеляційної чи касаційної інстанції.

Суд разом із своїм розпорядженням про виконання обвинувального вироку надсилає копію вироку тому органу, на який покладено обов'язок виконати вирок.

Відповідно до абзацу третього підпункту 16.1.21 пункту 16.1 Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 27.06.2006 № 68, виконавчі листи про відшкодування збитків на користь держави, державного бюджету, фізичних та юридичних осіб виписуються не пізніше трьох днів після набрання вироком законної сили або після повернення справи з апеляційної чи касаційної інстанцій та направляються судом безпосередньо до органу державної виконавчої служби за місцем проживання засудженого або місцезнаходженням його майна (у разі, якщо цивільний позов у кримінальній справі пред'явлено до початку судового слідства).

З урахуванням неоднозначного тлумачення вимог згаданих законодавчих актів в частині направлення на виконання виконавчих документів у кримінальних справах, прошу забезпечити прийняття до виконання державними виконавцями виконавчих листів про відшкодування збитків на користь держави, державного бюджету, фізичних та юридичних осіб при надходженні їх безпосередньо із суду, до врегулювання піднятого питання на законодавчому рівні.

Даний лист довести до відома всіх державних виконавців.

Директор
Г.В.Стаднік