Рекомендації з питань звернень (оновлено 25.03.2018)

Рекомендації
громадянам, які вирішили звернутися
на прийом до посадової особи в органи державної влади,
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій
 
1.   Завчасно ознайомтеся з графіком прийому громадян в організації, де працює особа, до якої збираєтесь звернутися. Згідно з Законом України «Про звернення громадян», керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян зобов'язані проводити особистий прийом громадян. Графіки особистого прийому громадян затверджуються керівниками цих органів. Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години.
 
2. Звертайтеся до посадової особи, в компетенцію якої входить вирішення проблеми, поставленої у зверненні. Особа, яка веде прийом, керується законодавчими та іншими нормативними актами в межах своєї компетенції.
 
3.   Якщо питання, яке потребує вирішення, складне, а його розгляд вимагає вивчення значної кількості документів, фактів тощо, то бажано завчасно викласти питання у письмовій формі. При собі потрібно мати документи,   які   засвідчують   особу,   а   також   документи,   що   обґрунтовують поставлене питання.
Особа, яка веде прийом, має право:
-   задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувачу про порядок і строк виконання прийнятого рішення;
-   відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявнику про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення;
-   прийняти письмову заяву або скаргу і пояснити відвідувачеві причини неможливості розв'язання питань під час особистого прийому, а також про порядок і строк розгляду його звернення.
 
4. Старайтеся відповідати по суті на запитання посадової особи. Уважно вислухайте роз'яснення посадової особи. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції організації, до якої звернувся громадянин, то посадова особа, яка веде приймання, пояснює йому, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації та установи треба звернутися за його вирішенням, і по змозі надає в цьому допомогу (дає адресу, номер телефону і таке інше).