Нормативні документи (оновлено 25.03.2018)

І. Організаційно-правові засади діяльності 

 1. Конституція України.
   
 2. Закон України «Про державну службу».
   
 3. Закон України «Про виконавче провадження».
   
 4. Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».
 5. Наказ міністерства юстиції України від 20.04.2016 № 1183/5 "Про затвердження Типового положення про управління державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, Типового положення про відділ державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі".
 6. Закон України «Про запобігання корупції».
   
 7. Закон України «Про звернення громадян».
   
 8. Закон України «Про доступ до публічної інформації».
   
 9. Закон України «Про інформацію».
   
 10. Закон України «Про джерела фінансування органів державної влади».
   
 11. Закон України «Про банки і банківську діяльність».
   
 12. Указ Президента України від 22 липня 2009 року № 569/2009
  «Про День працівника державної виконавчої служби».
   
 13. Указ Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010
  «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».
   
 14. Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 385/2011
  «Про затвердження Положення про Державну виконавчу службу України».
   
 15. Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93
  «Про державне мито».
   
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169
  «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців».
   
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 року № 1087
  «Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності органів державної виконавчої служби».
   
   

ІІ. Загальні засади виконавчого провадження 

 1. Закон України «Про виконавче провадження».
 2. Цивільний кодекс України
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення 
 4.  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів».
 5. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
   
 6. Закон України «Про заставу».
   
 7. Закон України «Про нотаріат».
   
 8. Закон України «Про оплату праці».
   
 9. Закон України «Про електроенергетику»
   
 10. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
   
 11. Закон України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна».
   
 12. Податковий кодекс України.
   
 13. Закон України «Сімейний кодекс України».
   
 14. Закон України «Про іпотеку».
   
 15. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати».
   
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 146
  «Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб».
   
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 року № 1448
  «Про затвердження Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна».
   
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172
  «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів».
   
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2001 року № 1724
  «Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним».
   
 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 985
  «Про затвердження Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби».
   
 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 607
  «Про затвердження Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації».
   
 22. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015  року № 83
  «Про затвердження переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави».
   
 23. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2011 року № 845
  «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників».
   
 24. Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків України від 13 березня 1995 року № 37, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 1995 року за № 79/615
  «Про затвердження Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами».
   
 25. Наказ Міністерства фінансів України від 4 листопаду 2004 року № 692, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2004 року за № 1513/10112
  «Про затвердження Порядку обліку, зберігання і розпорядження дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність держави».
   
 26. Наказ Міністерства фінансів України від 13 січня 1999 року № 11
  «Про затвердження Порядку розпорядження валютними цінностями (крім цінних паперів), дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність держави».
   
 27. Постанова Правління Національного банку України від 4 жовтня 1999 року № 489, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 1999 року за № 740/4033
  «Про затвердження Положення про порядок і умови зберігання цінних паперів, на які накладено арешт».
   
 28. Наказ Міністерства юстиції України від 29 вересня 2018 № 2831/5
  «Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна».
   
 29. Наказ Міністерства юстиції України від 23 березня 2000 року № 10/5а, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 травня 2000 року за № 278/4499
  «Про затвердження Порядку здійснення органами державної виконавчої служби виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) стосовно підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов’язана з державною таємницею».
   
 30. Наказ Міністерства юстиції України, Державної митної служби України від 12 жовтня 2009 N 1833/5/943 
  "Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та митних органів при переданні майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядженні ним "
   
 31. Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України від 30 січня 2018 року № 64/261/5
  «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».
   
 32. Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішні України від 17 серпня 2001 року № 46/5/571, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2001 року за № 720/5911
  «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та податкової міліції при примусовому виконанні рішень судів про стягнення коштів на користь держави за позовами органів державної податкової служби».
   
 33. Наказ Міністерства юстиції України від 05 серпня 2016року  № 2432/5
  «Про затвердження Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження».
   
   
 34. Постанова Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за № 377/8976
  «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті».
   
 35. Лист Вищого арбітражного суду України від 5 травня 2001 року № 01-2.2/112
  «Про деякі проблемні питання, пов’язані з виконанням судових рішень».
   
 36. Лист Вищого господарського суду України від 13 лютого 2002 року № 01-8/152
  «Про деякі проблемні питання, пов’язані з виконанням судових рішень».
   
 37. Роз’яснення Президії Вищого господарського суду України від 28 березня 2002 року № 04-5/365
  «Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України»
   
 38. Лист Вищого господарського суду України від 13 лютого 2002 року № 01-8/152
  «Про деякі проблемні питання, пов’язані з виконанням судових рішень».
   
 39. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 13 лютого 2002 року № 01-8/155
  «Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів про внесення змін і доповнень до деяких інформаційних листів».
   
 40. Лист Державної митної служби України від 19 січня 2000 року № 32/1-159-ЕП
  «Про розпорядженням конфіскованим та іншим майном, що у встановленому законом порядку перейшло у власність держави».
   
 41. Лист Національного банку України від 13 грудня 2001 року № 25-111/2002-7659
  «Про прийняття до виконання розрахункових документів від органів державної виконавчої служби».
   
 42. Лист Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв від 4 вересня 2002 року № 01-03/310
  «Про накладення арешту на іменні цінні папери».
   
 43. Лист Державної митної служби України від 15 листопада 2002 року № 11/2-19-11101-ЕП
  «Щодо виконавчого провадження».
   
 44. Лист Національного банку України від 12 червня 2003 року № 25-111/782-4215
  «Про виконання постанов про арешт коштів клієнта».

  

ІІІ. Визнання та виконання рішень іноземних судів та арбитражів на території України 

 1. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж».
   
 2. Закон України «Про приєднання України до Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах».
   
 3. Закон України «Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах».
   
 4. Постанова Верховної Ради України від 19 грудня 1992 року № 2889-XII
  «Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності».
   
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1203
  «Про затвердження Порядку стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про подання правової допомоги».
   
 6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 року № 12
  «Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України».