Нормативні документи (оновлено 10.02.2017)

І. Організаційно-правові засади діяльності 

 1. Конституція України.
   
 2. Закон України «Про державну службу».
   
 3. Закон України «Про виконавче провадження».
   
 4. Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».
 5. Закон України «Про запобігання корупції».
   
 6. Закон України «Про звернення громадян».
   
 7. Закон України «Про доступ до публічної інформації».
   
 8. Закон України «Про інформацію».
   
 9. Закон України «Про джерела фінансування органів державної влади».
   
 10. Закон України «Про банки і банківську діяльність».
   
 11. Указ Президента України від 22 липня 2009 року № 569/2009
  «Про День працівника державної виконавчої служби».
   
 12. Указ Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010
  «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».
   
 13. Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 385/2011
  «Про затвердження Положення про Державну виконавчу службу України».
   
 14. Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93
  «Про державне мито».
   
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1292
  «Про затвердження Порядку та умов обов’язкового державного страхування державних виконавців».
   
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169
  «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців».
   
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 року № 1087
  «Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності органів державної виконавчої служби».
   
 18. Наказ Міністерства юстиції України від 17 травня 2004 року № 37/5
  «Про затвердження Порядку утворення та функціонування виконавчих груп при органах державної виконавчої служби».
   
 19. Наказ Міністерства юстиції України від 24 липня 2009 року, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2009 року за № 1057/17073
  «Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки — нагрудного знака „За сумлінну службу в органах державної виконавчої служби“».
   
   

  20.         Положення про Державну виконавчу службу України, затверджене Указом  Президента України від 06.04.2011 року № 385/2011. 

  

ІІ. Загальні засади виконавчого провадження 

 1. Цивільний кодекс України
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення 
 3. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
   
 4. Закон України «Про заставу».
   
 5. Закон України «Про нотаріат».
   
 6. Закон України «Про оплату праці».
   
 7. Закон України «Про електроенергетику».
   
 8. Закон України «Про виконавче провадження».
   
 9. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
   
 10. Закон України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна».
   
 11. Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».
   
 12. Закон України «Сімейний кодекс України».
   
 13. Закон України «Про іпотеку».
   
 14. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати».
   
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 146
  «Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб».
   
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 року № 1448
  «Про затвердження Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна».
   
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172
  «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів».
   
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1999 року № 1744
  «Про затвердження Порядку накладення арешту на цінні папери».
   
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2001 року № 1724
  «Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним».
   
 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 985
  «Про затвердження Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби».
   
 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 607
  «Про затвердження Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації».
   
 22. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1734
  «Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави».
   
 23. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 року № 609
  «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів, або бюджетних установ».
   
 24. Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків України від 13 березня 1995 року № 37, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 1995 року за № 79/615
  «Про затвердження Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами».
   
 25. Наказ Міністерства фінансів України від 4 листопаду 2004 року № 692, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2004 року за № 1513/10112
  «Про затвердження Порядку обліку, зберігання і розпорядження дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність держави».
   
 26. Наказ Міністерства фінансів України від 13 січня 1999 року № 11
  «Про затвердження Порядку розпорядження валютними цінностями (крім цінних паперів), дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність держави».
   
 27. Постанова Правління Національного банку України від 4 жовтня 1999 року № 489, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 1999 року за № 740/4033
  «Про затвердження Положення про порядок і умови зберігання цінних паперів, на які накладено арешт».
   
 28. Наказ Міністерства юстиції України від 15 липня 1999 року № 42/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 липня 1999 року за № 480/3773
  «Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна».
   
 29. Наказ Міністерства юстиції України від 11 жовтня 1999 року № 65/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 1999 року за № 701/3994
  «Про затвердження Інструкції про порядок формування, ведення обліку надходжень та видатків, звітності про використання коштів спеціального фонду виконавчого провадження».
   
 30. Наказ Міністерства юстиції України від 27 жовтня 1999 року № 68/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 року за № 745/4038
  «Про затвердження Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна».
   
 31. Наказ Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 року № 74/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 грудня 1999 року за № 865/4158
  «Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій».
   
 32. Наказ Міністерства юстиції України від 23 березня 2000 року № 10/5а, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 травня 2000 року за № 278/4499
  «Про затвердження Порядку здійснення органами державної виконавчої служби виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) стосовно підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов’язана з державною таємницею».
   
 33. Наказ Міністерства юстиції України, Державної митної служби України від 17 серпня 2001 року № 46/5/571, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2001 року за № 720/5911
  «Про затвердження Порядку передачі митними органами майна, конфіскованого за рішеннями судів, органам державної виконавчої служби».
   
 34. Наказ Міністерства юстиції України від 26 вересня 2001 року № 53/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 843/6034
  «Про затвердження Положення про порядок постачання, зберігання, обліку й витрачання бланків документів виконавчого провадження та бланків для копій документів виконавчого провадження».
   
 35. Наказ Міністерства юстиції України, Державної податкової адміністрації України від 3 липня 2002 року № 60/5; 304, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 липня 2002 року за № 555/6843
  «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб)».
   
 36. Наказ Міністерства юстиції України, Державної митної служби України від 17 серпня 2001 року № 46/5/571, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2001 року за № 720/5911
  «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та податкової міліції при примусовому виконанні рішень судів про стягнення коштів на користь держави за позовами органів державної податкової служби».
   
 37. Наказ Міністерства юстиції України від 8 листопада 2002 року № 903/7
  «Про забезпечення виконання вимог Закону України „Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження“».
   
 38. Наказ Державного казначейства України від 7 березня 2003 року № 48, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 березня 2003 року за № 237/7558
  «Про порядок виконання Державним казначейством України рішень суду щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури, а також судів».
   
 39. Наказ Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 року № 43/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 травня 2003 року за № 388/7709
  «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень».
   
 40. Наказ Міністерства юстиції України від 11 листопада 2003 року № 136/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2003 року за № 1036/8357
  «Про затвердження Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна».
   
 41. Постанова Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за № 377/8976
  «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті».
   
 42. Наказ Міністерства юстиції України, Національного координаційного центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об’єктів від 1 березня 2004 року № 17/5/30, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 березня 2004 року за № 262/8861
  «Про затвердження Порядку передання органами державної виконавчої служби майна, конфіскованого за рішенням суду, Національному координаційному центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об’єктів».
   
 43. Наказ Міністерства юстиції України, Пенсійного фонду України від 17 березня 2004 року № 25/5/39, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 березня 2004 року за № 330/8929
  «Про взаємодію органів державної виконавчої служби та Пенсійного фонду України».
   
 44. Наказ Міністерства юстиції України від 17 травня 2004 року № 38/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 травня 2004 року за № 625/9224
  «Про затвердження Порядку передачі матеріалів виконавчого провадження з одного органу державної виконавчої служби до іншого або виконавчої групи, від одного державного виконавця до іншого».
   
 45. Наказ Міністерства юстиції України від 21 січня 2005 року № 10/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 січня 2005 року за № 88/10368
  «Про затвердження Положення про функціонування Інформаційно-аналітичної системи обліку та контролю за реалізацією арештованого державними виконавцями майна».
   
 46. Наказ Міністерства юстиції України від 18 лютого 2011 року № 570/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2011 року за № 215/18953
  «Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини у 2011 році».
   
 47. Наказ Генеральної прокуратури України від 28 жовтня 2002 року № 6
  «Про організацію діяльності прокурорів по представництву інтересів громадянина або держави в суді та нагляду за додержанням законів у виконавчому провадженні».
   
 48. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року № 84/35/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2005 року за № 409/10689
  «Про взаємодію органів Держкомзему України та органів державної виконавчої служби Мін’юсту України».
   
 49. Лист Вищого арбітражного суду України від 5 травня 2001 року № 01-2.2/112
  «Про деякі проблемні питання, пов’язані з виконанням судових рішень».
   
 50. Лист Вищого господарського суду України від 13 лютого 2002 року № 01-8/152
  «Про деякі проблемні питання, пов’язані з виконанням судових рішень».
   
 51. Роз’яснення Президії Вищого господарського суду України від 28 березня 2002 року № 04-5/365
  «Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України»
   
 52. Лист Вищого господарського суду України від 13 лютого 2002 року № 01-8/152
  «Про деякі проблемні питання, пов’язані з виконанням судових рішень».
   
 53. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 13 лютого 2002 року № 01-8/155
  «Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів про внесення змін і доповнень до деяких інформаційних листів».
   
 54. Лист Державної митної служби України від 19 січня 2000 року № 32/1-159-ЕП
  «Про розпорядженням конфіскованим та іншим майном, що у встановленому законом порядку перейшло у власність держави».
   
 55. Лист Національного банку України від 13 грудня 2001 року № 25-111/2002-7659
  «Про прийняття до виконання розрахункових документів від органів державної виконавчої служби».
   
 56. Лист Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв від 4 вересня 2002 року № 01-03/310
  «Про накладення арешту на іменні цінні папери».
   
 57. Лист Державної митної служби України від 15 листопада 2002 року № 11/2-19-11101-ЕП
  «Щодо виконавчого провадження».
   
 58. Лист Національного банку України від 12 червня 2003 року № 25-111/782-4215
  «Про виконання постанов про арешт коштів клієнта».

 

 

 

ІІІ. Визнання та виконання рішень іноземних судів та арбитражів на території України 

 1. Конвенція з питань цивільного процесу.
  Підписана в Гаазі 1 березня 1954 року.
   
 2. Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах.
  Підписана в Гаазі 1965 року.
   
 3. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах.
  Підписана 22 січня 1993 року у м. Мінську. Ратифіковано Верховною Радою України 10 листопада 1994 року.
   
 4. Протокол до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року.
  Ратифіковано Верховною Радою України 3 березня 1998 року.
   
 5. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах.
  Підписана в м. Кишинів 7 жовтня 2002 року.
   
 6. Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 22 серпня 1960 року
  «Про ратифікацію Конвенції про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень».
   
 7. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж».
   
 8. Закон України «Про приєднання України до Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах».
   
 9. Закон України «Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах».
   
 10. Постанова Верховної Ради України від 19 грудня 1992 року № 2889-XII
  «Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності».
   
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1203
  «Про затвердження Порядку стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про подання правової допомоги».
   
 12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 року № 12
  «Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України».
   
 13. Роз’яснення порядку пред’явлення до виконання рішень Міжнародного Комерційного арбітражного суду та Міжнародної арбітражної комісії при ТПП України.
  Міністерство юстиції України від 28 листопада 2002 року № 27-3/1288.