Роз’яснення (2010, Запорізька область) щодо отримання інформації від органів БТІ

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІІ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІІ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164, тел./факс: (38-0612) 39-01-55


28.09.2010 № 4144/10 Заступникам начальникам районних, міськрайонних управлінь юстиції — начальникам відділів державної виконавчої служби, начальнику підрозділу примусового виконання рішень

Щодо отримання інформації від органів БТІ

З метою попередження випадків відмови у наданні державним виконавцям органами БТІ інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, відділ державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області звертає Вашу увагу на наступне:

Згідно наказу Міністерства юстиції України від 28.07.2010 N1692/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 07.02.2002 № 7/5 ”Про затвердження Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно“» затверджена нова редакція Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що набирає чинності з 01.10.2010.

Зазначеною редакцію, зокрема, встановлено новий порядок надання та отримання інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Згідно пункту 7.1 Положення інформація з Реєстру прав надається у формі витягу та інформаційної довідки.

Інформаційну довідку з Реєстру прав на бланку відповідного БТІ мають право отримувати суди, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, державні виконавці, нотаріуси, органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом (пункт 7.1.2 Положення).

Інформаційна довідка з Реєстру прав формується на підставі відомостей, які містяться в Реєстрі прав, після отримання письмового запиту від вищезазначених органів.

Моментом прийняття письмового запиту про надання інформаційної довідки з Реєстру прав вважається внесення реєстратором БТІ запису в журнал обліку заяв та запитів про надання інформації з Реєстру прав.

Письмовий запит про надання інформаційної довідки з Реєстру прав подається на бланку встановленої форми із зазначенням законних підстав для такого запиту за підписом керівника або особи, що виконує його обов’язки, із зазначенням відповідного номера справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації (пункт 7.5 Положення). 

Згідно пункту 7.7 Положення реєстратор БТІ протягом чотирнадцяти робочих днів з дня прийняття письмового запиту про надання інформаційної довідки з Реєстру прав надає інформаційну довідку з Реєстру прав або приймає рішення про відмову в їх наданні.

Інформаційна довідка з Реєстру прав містить:

 • дату формування та номер інформаційної довідки з Реєстру прав;
 • реєстраційний номер об’єкта;
 • тип (призначення) об’єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації (житловий будинок, квартира, приміщення, об’єкт незавершеного будівництва тощо);
 • адресу (місцезнаходження) об’єкта, права щодо якого підлягають державній реєстрації;
 • відомості про власника (власників);
 • підстави виникнення, переходу чи припинення права власності;
 • форму власності;
 • вид спільної власності та розмір часток, якщо майно належить на праві спільної часткової власності;
 • відомості про правонабувача (правонабувачів);
 • підстави виникнення, переходу чи припинення речового права;
 • зміст і характеристику речового права;
 • час дії речового права;
 • прізвище, ім’я, по батькові та підпис реєстратора БТІ;
 • прізвище, ім’я, по батькові та підпис керівника БТІ або уповноваженої ним особи.  

Зазначена довідка скріплюється печаткою БТІ (пункт 7.10 Положення).

Згідно пункту 7.12 Положення реєстратор БТІ відмовляє у задоволенні запиту про надання інформаційної довідки з Реєстру прав, якщо запит, що надійшов, не відповідає вимогам підпункту 7.1.2 пункту 7.1 та пункту 7.5 Положення.

З огляду на вищевказані вимоги, запит державного виконавця щодо отримання інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно має відповідати наступним вимогам:

 1. оформлений на бланку встановленої форми;
 2. містити зазначення законних підстав для такого запиту (нормативне обґрунтування);
 3. містити відповідний номер справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації (номер та інші реквізити виконавчого провадження, при виконанні якого виникла необхідність в отриманні інформаційної довідки);
 4. підписаний керівником або особою, що виконує його обов’язки.

Прошу довести даний лист до відома державних виконавців та забезпечити використання у роботі.

Заступник начальника
А. В. П’ятницкий