Розпорядження (2011, УДВС ГУЮ у Запорізькій області) Про запровадження організації контролю за виконанням доручень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області, винесених за результатами розгляду письмових звер


 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 07 листопада 2011 року №30
м. Запоріжжя

Про запровадження організації контролю за виконанням доручень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області, винесених за результатами розгляду письмових звернень громадян, народних депутатів, депутатів місцевих рад, юридичних осіб та постанов про результат перевірки виконавчих проваджень, витребуваних за ст.ст. 83-86 Закону України «Про виконавче провадження»

З метою забезпечення кваліфікованого, неупередженого, об’єктивного та своєчасного розгляду звернень громадян, народних депутатів, депутатів місцевих рад, юридичних осіб, оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання таким порушенням у майбутньому, впровадження дієвого механізму контролю за виконанням доручень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області, винесених за результатами розгляду письмових звернень громадян, народних депутатів, депутатів місцевих рад, юридичних осіб та постанов про результат перевірки виконавчих проваджень, витребуваних за ст.ст. 83-86 Закону України «Про виконавче провадження»,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Запровадити Порядок організації контролю за виконанням доручень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області, винесених за результатами розгляду письмових звернень громадян, народних депутатів, депутатів місцевих рад, юридичних осіб та постанов про результат перевірки виконавчих проваджень, витребуваних за ст.ст.83-86 Закону України «Про виконавче провадження» (додається).

2. Працівникам управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області та територіальних органів державної виконавчої служби Запорізької області забезпечити дотримання даного Порядку.

3. Головному спеціалісту відділу організації та контролю за виконанням рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області Іваниці О.О. довести дане розпорядження до відома начальників територіальних органів державної виконавчої служби Запорізької області та працівників управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Начальник А.В.П’ятницький

 

Додаток

до розпорядження начальника

Управління ДВС Головного управління юстиції

у Запорізькій області від 07.11.2011 № 30


ПОРЯДОК
організації контролю за виконанням доручень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області, винесених за результатами розгляду письмових звернень громадян, народних депутатів, депутатів місцевих рад, юридичних осіб та постанов про результат перевірки виконавчих проваджень, витребуваних за ст.ст. 83-86 Закону України «Про виконавче провадження» (далі – Порядок)

1. Контроль управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області (далі – Управління) за отриманням інформації по конкретному зверненню від територіальних органів державної виконавчої служби.

1.1. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень громадян, народних депутатів, депутатів місцевих рад та юридичних осіб, надання письмової відповіді заявнику за наслідками проведеної перевірки покладена на посадових осіб згідно їх функціональних обов’язків.

1.2. Відповідальність за своєчасне, належне, повне та достовірне надання інформації по конкретному зверненню, за яким проводиться перевірка Управлінням, несуть начальники територіальних органів державної виконавчої служби.

1.3. Начальники територіальних органів державної виконавчої служби зобов’язані забезпечити особисте проведення первинного розгляду звернень громадян, своєчасне надання виконавцям конкретних доручень щодо вирішення питань, поставлених у зверненні, контролювати повноту та об’єктивність розгляду звернень.

1.4. При наданні інформації по конкретному зверненню до Управління начальниками територіальних органів державної виконавчої служби у відповіді повинно обов’язково зазначатись:
а) номер виконавчого провадження у ЄДРВП;
б) інформація безпосередньо по суті питань, викладених у зверненні;
в) якщо у відповіді надається повний перелік виконавчих дій, такий перелік повинен бути викладений у хронологічному порядку із вказівкою їх дати та наслідків, починаючи з дня одержання виконавчого документа, із вказівкою на вхідні та вихідні номери та дати надіслання документів виконавчого провадження, а також нормативне обґрунтування кожної проведеної виконавчої дії та подальші перспективи виконання зазначеного виконавчого документу;
г) у будь – якому випадку обов’язково дослівно вказувати резолютивну частину виконавчого документа;
д) у разі відсутності на виконанні виконавчого документа, зазначеного у зверненні громадянина, через його втрату, разом з відповіддю до Управління надсилати копію акту службової перевірки за даним фактом, а також документи, підтверджуючі вжиття заходів по отриманню дублікату виконавчого документа;
е) у відповіді на інформацію по будь-якому зверненню начальником повинні бути зроблені правові висновки щодо законності здійснення виконавчого провадження, а також чи були виявлені при перевірці порушення вимог чинного законодавства та які заходи вжито для їх усунення;
є) при виявленні порушень вимог чинного законодавства вказувати які заходи були застосовані до винних у даних порушеннях осіб;
ж) якщо посадова особа державної виконавчої служби, з вини якої були вчинені порушення під час виконання виконавчого документа, на момент надання відповіді, звільнена з посади, повинно обов’язково бути зазначено дата та номер наказу, згідно з яким її було звільнено.

1.5. У разі надання інформації по розгляду повторного звернення до відповіді обов’язково повинен бути доданий акт про перевірку виконавчого провадження начальником територіального органу державної виконавчої служби, особисте пояснення державного виконавця та протокол оперативної наради, на якому з працівниками відділу обговорено дане повторне звернення, причини та умови, що сприяли його надходженню, заходи, що були вжиті по їх усуненню.

1.6. Надання інформації по конкретному зверненню до Управління допускається виключно за підписом начальника територіального органу державної виконавчої служби або особи, що виконує його обов’язки.

2. Контроль за розглядом начальниками територіальних органів державної виконавчої служби (далі – ДВС) звернень громадян, юридичних осіб, скарг у виконавчому провадженні.

2.1 У разі надходження до Управління копії звернення громадянина або юридичної особи щодо дій або бездіяльності посадових осіб територіального органу ДВС, оригінал якого направлений до відповідного територіального органу ДВС, посадові особи, яким доручено розгляд звернень та посадові особи, які виконують функції діловодства та контролю, направляють до територіального органу ДВС доручення про надання проекту відповіді на звернення та остаточної письмової відповіді заявнику та до Управління. У даному дорученні визначаються терміни надання відповідного проекту відповіді та остаточної відповіді на звернення.

2.2. Після узгодження відповіді на звернення та надходження до Управління копії остаточної відповіді, яка направлена заявникові, звернення разом з матеріалами по контролю за наданням відповіді, передаються посадовим особам, які виконують функції діловодства та контролю.

2.3. У разі надходження до Управління скарги у виконавчому провадженні у відповідності до вимог статті 82 Закону України «Про виконавче провадження», яка адресована начальнику відповідного територіального органу ДВС, така скарга надсилається для розгляду по суті до начальника відповідного територіального органу ДВС разом з дорученням, згідно якого встановлюється термін, до якого відповідного начальника зобов’язано надати до Управління копію постанови про задоволення чи відмову у задоволенні скарги у виконавчому провадженні.

3. Залишення окремих звернень громадян та юридичних осіб на контролі в Управлінні.

3.1. У випадку, якщо під час проведення перевірки за окремим зверненням, посадовою особою, якій доручено розгляд даного звернення, виявлені факти, які свідчать про суттєве порушення вимог чинного законодавства під час виконання рішення, що спричиняє порушення законних прав заявника (втрата виконавчого документа, тривале непередання арештованого майна на реалізацію, несвоєчасне вжиття заходів по зверненню стягнення на майно боржника, тощо), таке звернення залишається на контролі в Управлінні.

3.2. У разі залишення Управлінням звернення на контролі, начальнику відповідного територіального органу державної виконавчої служби надсилається доручення, в якому повідомляється про залишення звернення на контролі, зазначаються заходи, які необхідно вжити по виконанню рішення, та вказується строк, до якого необхідно доповісти про виконання вказаних заходів та стан виконання виконавчого документа. У випадку необхідності тривалого терміну для організації заходів примусового виконання рішення, у дорученні може бути зазначено про систематичне (щотижневе, щомісячне) звітування територіального органу ДВС щодо стану виконання зазначеного рішення.

3.3. Одночасно з направленням до територіального органу державної виконавчої служби доручення, зазначеного в пункті 3.2 Положення, в Управлінні заводиться контрольна картка на дане доручення, в якій зазначається дата встановлення терміну виконання доручення, дата виконання доручення, необхідність подовження контролю та примітка про зняття з контролю.

3.4. Після отримання доповідної начальника територіального органу ДВС по виконанню вищевказаного доручення, керівництвом вирішується питання про необхідність продовження контролю або про зняття з контролю даного звернення у разі, якщо питання вирішено по суті і виконані всі заходи, зазначені у дорученні.

3.5. Після зняття з контролю всі матеріали по розгляду такого звернення передаються посадовим особам, які виконують функції діловодства та контролю.

4. Розгляд звернень громадян та юридичних осіб, поставлених на контроль керівництвом Управління.

4.1. Під час особистого проведення первинного розгляду звернень громадян начальником Управління може бути прийнято рішення про поставлення розгляду такого звернення на контрольне виконання.
4.2. При прийнятті рішення про поставлення розгляду звернення на контроль, про це робиться запис до номенклатурної справи «Журнал обліку документів, які знаходяться на контрольному виконанні».
4.3. Двічі на місяць керівництвом Управління проводиться нарада з посадовими особами, яким доручено розгляд вищевказаних звернень, на якій доповідається стан виконання рішення, зазначеного у зверненні, та визначаються заходи, які необхідно вжити по поновленню порушених прав заявника.
4.4. Рішення про зняття розгляду звернення з контрольного виконання приймається посадовою особою, яка прийняла рішення про поставлення розгляду такого звернення на контрольне виконання.

5. Розгляд звернень громадян та юридичних осіб, інформація за якими надається до Державної виконавчої служби України.

5.1. Під час розгляду звернень громадян та юридичних осіб, інформація за якими повинна надаватись до Державної виконавчої служби України застосовуються вимоги пункту 1 даного Порядку.

5.2. У разі наданні інформації по розгляду такого звернення до відповіді територіального органу державної виконавчої служби обов’язково повинен бути доданий акт про перевірку виконавчого провадження начальником територіального органу ДВС та особистого пояснення державного виконавця з приводу порушених у зверненні питань.

6. Контроль за виконанням постанов про результат перевірки виконавчих проваджень, витребуваних за ст.ст. 83-86 Закону України «Про виконавче провадження».

6.1. Відповідно до положень ст.ст.83-86 Закону України „Про виконавче провадження” Управління здійснює контроль за законністю виконавчих проваджень, що знаходяться на виконанні у територіальних органах державної виконавчої служби Запорізької області.

6.2. В Управлінні ведеться номенклатурна справа „Документи щодо витребування та проведення перевірки виконавчих проваджень управлінням державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області в порядку статей 83-86 Закону України „Про виконавче провадження”, в якій знаходяться матеріали по перевірці виконавчих проваджень, що були витребувані від територіальних органів ДВС, та матеріали по контролю за виконанням заходів, зазначених у постановах про результат перевірки.

6.3. У відповідності із ст.86 Закону України „Про виконавче провадження”, Порядку витребування та проведення перевірки виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 01.12.2004 № 136/5, посадові особи, зазначені у статті 83 цього Закону, можуть проводити перевірку законності виконавчого провадження за дорученням вищестоящої посадової особи, з власної ініціативи або під час розгляду скарги на постанову начальника підпорядкованого органу державної виконавчої служби, винесеної за результатами розгляду скарги на дії (бездіяльність) державного виконавця, інших посадових осіб державної виконавчої служби.

6.4. Під час особистого проведення первинного розгляду звернень громадян начальником Управління або його заступником при виявленні фактів, які свідчать про порушення вимог законності з боку посадових осіб територіальних органів державної виконавчої служби під час виконання конкретного рішення суду, іншого органу (посадової особи), або складності ситуації по виконанню такого рішення, що призвело до надходження звернення, відповідною посадовою особою, з метою перевірки викладених фактів, може бути використане право витребувати виконавче провадження по виконанню даного рішення за власною ініціативою.

6.5. Перевірка законності виконавчого провадження повинна бути проведена протягом 10 робочих днів, а зведеного виконавчого провадження - протягом 15 робочих днів, після надходження витребуваного виконавчого провадження. З метою контролю за строками перевірки виконавчого провадження на супровідному листі, з яким останнє надходить до Управління, ставиться реєстраційний штамп, де зазначається дата надходження виконавчого провадження на перевірку, від якої відраховуються терміни перевірки, зазначені у ст.86 Закону України „Про виконавче провадження”.

6.6. Про результати перевірки виконавчого провадження посадовою особою, яка його витребувала, виноситься постанова, що є обов'язковою для виконання державними виконавцями та підлеглими посадовими особами державної виконавчої служби.
З метою контролю за виконанням постанов про результат перевірки виконавчого провадження у постанові, яка надсилається начальнику підпорядкованого органу ДВС, зазначається строк, до якого останній повинен доповісти Управлінню про заходи, вжиті по виконанню вказаної постанови та про усунення виявлених порушень.

6.7. Доповідні начальників територіальних органів ДВС про заходи, вжиті по виконанню вказаної постанови та про усунення виявлених порушень додаються до матеріалів по перевірці виконавчих проваджень та зберігаються у відповідній номенклатурній справі .

6.8. Наприкінці кожного року за результатами проведених перевірок законності виконавчих проваджень, витребуваних за ст.ст. 83-86 Закону України «Про виконавче провадження», спеціалістами Управління робиться узагальнення типових порушень чинного законодавства, виявлених під час такої перевірки, яке доводиться до відома територіальних органів ДВС області з метою недопущення таких порушень у подальшому.