Щодо надання відповідей на запити виконавців про власників цінних паперів

На адресу Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області надійшов лист Східного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - СТУ НКЦПФР або теруправління), у якому повідомлялось наступне:

З метою забезпечення державних та приватних виконавців інформацією про власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу акціонерних товариств), спрощення процедури отримання державними та приватними виконавцями інформації про зареєстровані за боржниками цінні папери, відповідно до частини п’ятої статті 18 Закону України від 02 червня 2016 року № 1404-УІІІ «Про виконавче провадження» рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від № 1173 та наказом Міністра Міністерства юстиції України Петренка П.Д. від № 3409/5 (зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2016 р. за 1579/29709) затверджено Порядок надання інформації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців. Наказ набирає чинності одночасно з введенням в дію етап і 8 Закону України від 02 червня 2016 року № 1404-УІІІ «Про виконавче провадження», але не раніше дня його офіційного опублікування (станом на 05.01.2017 року не набрав чинності).

Пунктом 4 Розділу XIII «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що:
До створення умов для безпосереднього доступу державних виконавців, приватних виконавців до державних баз даних і реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційну інформацію, органи виконавчої влади, то забезпечують ведення таких баз даних та реєстрів, подають відповідну інформацію на письмові запити державних виконавців, приватних виконавців, що надходять у зв’язку з виконавчим провадженням, у триденний строк з дня надходження запиту.

Враховуючи, що відповідно до чинного законодавства про цінні папери інформація про власників 10 та більше відсотків цінних паперів надходить до центрального апарату Комісії, який забезпечує збір та зберігання цих даних, письмові запити державних виконавців, приватних виконавців повинні надсилатись до Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на адресу: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010.

Письмові запити про власників 10 та більше відсотків цінних паперів державні виконавці мають направляти до центрального апарату Комісії до вступу в дію Порядку надання інформації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.

Після вступу в дію Порядку запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців та відповіді на них будуть надаватись в електронному вигляді через автоматизовану систему виконавчого провадження, адміністратором якої є державне підприємство «Національні інформаційні системи