Внесено певні зміни до Закону України «Про виконавче провадження»

Законом України «Про Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 № 1798-VIII внесено зміни до Закону України «Про виконавче провадження» (далі-Закон).
Так, відповідно до статті 4 Закону у виконавчому документі повинно бути зазначено, зокрема, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків).
При поверненні стягувачу виконавчого документа без прийняття до виконання стягувачу повертається сплачений ним авансовий внесок, що передбачається абзацом тринадцятим частини четвертої статті 4 Закону.
За рішеннями про стягнення судового збору, про накладення штрафу (як засобу процесуального примусу) стягувачем є Державна судова адміністрація України, що передбачається абзацом другим частини четвертої статті 15 Закону