Оскарження рішень посадових осіб державної виконавчої служби

Боржник за новим Законом України «Про виконавче провадження» , що набрав чинності 05.10.2016 року, взагалі втратив право на оскарження дій або бездіяльності державного виконавця до начальника органу ДВС або вищого керівництва ДВС. Встановлено, що стягувач та інші учасники виконавчого провадження (крім боржника) можуть оскаржити рішення, дії або бездіяльність посадових осіб ДВС не лише до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований виконавець, чи до суду, а ще й до керівника відповідного органу ДВС вищого рівня. У той же час, боржник вправі подавати скарги у виконавчому провадженні виключно в судовому порядку.
Крім того, в статті 82 нового Закону визначено, що скарги на рішення, дії або бездіяльність начальника відділу можуть бути оскаржені до вищестоящого органу ДВС. Натомість, цією ж нормою встановлено, що Департамент ДВС розглядатиме лише скарги на рішення, дії або бездіяльність начальників управлінь ДВС у регіонах, а рішення, дії або бездіяльність державного виконавця або іншої посадової особи ДВС можуть бути оскаржені до керівництва органів ДВС лише якщо їх оскарження передбачено цим Законом. Таким чином, відповідно до норм нового Закону Департамент ДВС, як орган ДВС вищого рівня, по суті, не розглядає скарги стягувачів та інших учасників виконавчого провадження на дії або бездіяльність державного виконавця.