Коментар фахівця: розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника

05 жовтня 2016 року набрав чинності Закон України «Про виконавче провадження» № 1404-VIII (далі –Закон), яким суттєво вдосконалено процедуру примусового виконання рішень. Крім запровадження інституту приватних виконавців, можливості формування відкритого Єдиного реєстру боржників та інших новел даним Законом також доповнено та змінено ряд положення статей Закону України «Про виконавче провадження» № 606-ХІV. Так, внесено зміни до Закону щодо розміру відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника.
Відповідно до вимог статті 70 Закону розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника вираховується із суми, що залишається після утримання податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими документами до погашення у повному обсязі заборгованості:
відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю особи, у зв’язку із втратою годувальника, майнової та/або моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, - 50 відсотків;
за іншими видами стягнень, якщо інше не передбачено законом, - 20 відсотків.
У попередній редакції даної статті більш детально зазначалося особливості звернення стягнення саме на заробітну плату та містилися посилання на норми Закону України «Про загальнообов'язкове держав¬не пенсійне страхування» щодо розміру відрахувань з пенсії та зазначалося, що обмеження розміру відрахувань визначені законодавством про працю.
Законодавцем всі обмеження та особливості відрахування з пенсії викладено в ст. 70 даного Закону. Так, з пенсії може бути відраховано не більш як 50 відсотків її розміру на утримання членів сім’ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ і організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також у зв’язку із смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках. За іншими видами стягнень може бути відраховано не більш як 20 відсотків пенсії. Таким чином, якщо з боржника слід стягувати аліменти на утримання трьох і більше дітей, а також якщо наявна за¬боргованість зі сплати аліментів за мину¬лий час, то державний виконавець у по¬станові зазначає про стягнення 50 % із за¬робітку боржника для забезпечення по¬точних платежів. Заборгованість за ми¬нулий час у таких випадках може бути погашена шляхом звернення стягнення на майно боржника.
Також при проведенні відрахувань із доходу боржника необхідно пам’ятати, що загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати та інших доходів боржника не може перевищувати 50 відсотків заробітної плати, що має бути виплачена працівнику, у тому числі у разі відрахування за кількома виконавчими документами. Це обмеження не поширюється на відрахування із заробітної плати у разі відбування боржником покарання у виді виправних робіт і стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. У таких випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70 відсотків.
Таким чином законодавцем вдосконалено статтю 70 Закону України «Про виконавче провадження» № 1404-VIII, що дає змогу органам примусового виконання рішення та підприємствам, установам, організаціям не зловживати своїм положенням при визначенні розміру відрахувань із доходу боржника, а божникові - однією із гарантій щодо законності проведення таких відрахувань та уникнення можливості порушення його права на оплату праці.

Більмацький РВДВС ГТУЮ у Запорізькій області