Коментар фахівця: процесуальні аспекти надання аліментному договору виконавчої сили

Нотаріально посвідчений аліментний договір за своїми правовими характеристиками належить до юрисдикційних актів, що відповідно до законодавства наділяються виконавчою силою. Під цим у науці визначають здатність правового акта викликати його примусове виконання в разі відсутності добровільного виконання з боку зобов’язаної особи; така виконавча сила є одним із проявів юридичної сили правового акта як здатності породжувати юридичні наслідки.
Порядком вчинення нотаріальних дій також передбачається , що у випадках неналежного виконання аліментних зобов’язань платником аліментів за договором, аліментні виплати можуть стягуватись на підставі виконавчого напису нотаріуса в беззаперечному порядку. Нині ведеться дискусія щодо механізмів стягнення аліментів на підставі виконавчого напису нотаріуса як одноразових чи багаторазових процесуальних актів (дій) у нотаріальному та виконавчому процесах. Адже законодавством не передбачено періодичність звернення отримувача аліментів до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису, якщо боржник не сплачує аліменти, не визначеним є і строк дій виконавчого напису для цілей подання його на примусове виконання.
Крім того, заслуговує увагу питання щодо доказів, якими підтверджується безспірність заборгованості та наявність підстав вчинення виконавчого напису з подальшим поданням аліментного договору до примусового виконання. Неоднозначні оцінки сьогодні висловлюються щодо можливості застосування виконавчого напису на договорі про припинення права на аліменти у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно.
Надання аліментному договору виконавчої сили здійснюється шляхом вчинення нотаріусом на ньому виконавчого напису. Виконавчий напис є розпорядженням нотаріуса про примусове стягнення з боржника на користь кредитора грошових сум або передачу чи повернення майна кредитору, вчинене на документах (у цьому випадку на аліментному договорі), які підтверджують зобов’язання боржника.
Слід зазначити, що нотаріус при вчиненні виконавчого напису не встановлює права та обов’язки учасників правовідносин, а перевіряє безспірність заборгованості в контексті наявності документів з урахуванням положень Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку.
За приписом ст. 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і порядку, встановлених законом. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження є завершальною стадією судового провадження і примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб).
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» виконавчий напис нотаріуса є виконавчим документом, що підлягає виконанню державною виконавчою службою. З наведеного вбачається, що вчинення нотаріусом виконавчого напису є окремим, самостійним способом захисту цивільних прав серед інших способів захисту цивільних прав та інтересів, визначених главою 3 розділу 1 ЦК України.
Таким чином, є підстави стверджувати, що виконавчий напис у сенсі відповідних положень ЦК України не є правочином, недійсність якого може бути встановлена судом. Тому він може бути визнаний лише таким, що не підлягає виконанню.
На підставі аналізу чинного законодавства встановлено, що стадія відкриття нотаріального провадження з учинення виконавчого напису на аліментному договорі, на відміну від стадії відкриття провадження з посвідчення такого договору, є формалізованою. Нотаріус залежно від ситуації та на вимогу особи, яка звернулася про виконавчий напис, вправі обрати один із таких варіантів:
1) у випадку виникнення заборгованості зі сплати періодичних аліментних платежів вчинити виконавчий напис із визначенням підтвердженої суми заборгованості, що є підставою для примусового стягнення її державною виконавчою службою. За таких обставин примусове виконання звертається виключно на суми, що становлять заборгованість;
2) у разі систематичного невиконання аліментнозобов’язаною особою обов’язків вчинити виконавчий напис один раз із подальшою передачею аліментного договору на примусове виконання , стягнення за яким буде здійснюватись державною виконавчою службою. У такому випадку нотаріально посвідчений договір із вчиненим на ньому виконавчим написом матиме силу виконавчого документа на весь період встановлених аліментних зобов’язань.

Головний державний виконавець
Приазовського районного ВДВС
ГТУЮ у Запорізькій області

О.В. Воронцова