Коментар фахівця: наявність ідентифікаційного коду

Внесення змін щодо п. 4 ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження» , а саме доповнено вимоги до виконавчого документа, зазначено про обов`язкову – наявність ідентифікаційного коду. Законом України № 1798-VIII від 21.12.2016, пункт 4 частини першої статті 4 доповнено абзацом другим наступного змісту: 

- ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб - за наявності);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків);
Внесення змін щодо обов’язковості зазначення у виконавчих документах ідентифікаційного коду відіграє суттєву роль в примусовому виконанні виконавчих документів.