Про запровадження Єдиного реєстру боржників, щодо яких відкрито виконавчі провадження

05.01.2017 набрали чинності положення Закону «Про виконавче провадження», якими передбачено запровадження Єдиного реєстру боржників (далі – Реєстр).
До Реєстру вносяться дані про громадян та юридичних осіб, які відповідно до виконавчих документів, виданих на виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб), визнані боржниками і відносно яких відкрито виконавче провадження.
Реєстр є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та створений з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників.
Згідно з чинним законодавством державний виконавець або приватний виконавцеь (далі – виконавець) одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження зобов’язаний внести до Реєстру відомості відносно боржників, які мають зобов’язання перед фізичними чи юридичними особами за судовими рішеннями та рішеннями інших органів.
При цьому, в Реєстрі повинна міститися інформація щодо боржників, відносно яких виконавчі провадження зареєстровані в системі після 05.01.2017.
Відомості про боржників, включені до Реєстру, є відкритими та розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та ДП «Національні інформаційні системи».
Пошук інформації через веб-сайт Реєстру здійснюється за такими реквізитами:
прізвище, ім'я, по батькові (за його наявності), число, місяць, рік народження боржника — фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань боржника — юридичної особи.
Єдиний реєстр боржників містить:
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження боржника - фізичної особи або найменування, ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань боржника - юридичної особи;
найменування органу або прізвище, ім’я, по батькові та посада посадової особи, яка видала виконавчий документ;
найменування органу державної виконавчої служби або прізвище, ім’я, по батькові приватного виконавця, номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти виконавця;
номер виконавчого провадження;
категорія стягнення (аліменти, штраф тощо).
Тепер у разі, якщо боржник, дані про якого внесено до Реєстру, звернеться до нотаріуса чи органів з реєстрації майна щодо відчуження нерухомого чи іншого майна, нотаріус, органи, що здійснюють реєстрацію майна, реєстратори зобов’язані відмовити у вчиненні дій та повідомити про це приватного виконавця чи відповідний орган державної виконавчої служби.
Слід зазначити, що не підлягають внесенню до Реєстру відомості про боржників, які є державними органами, органами місцевого самоврядування; які не мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше 3 місяців; за рішенням немайнового характеру.
Відомості про боржника виключаються з Реєстру одночасно з винесенням постанови про закінчення виконавчого провадження, постанови про повернення виконавчого документа стягувачу, постанови про повернення виконавчого документа до суду, чи в день встановлення виконавцем факту відсутності заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів.

Завідувач сектору аналітики та статистики
Управління державної виконавчої служби
Головного територіального управління
юстиції у Запорізькій області О.М.Фесун