Питання діяльності виконавчої служби; реалізація загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю Право!»

Як передбачено Законом України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 № 1404-VIII (далі-Закон), виконавець зобов’язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Статтею 10 Закону, одним із видів заходів примусового виконання, передбачено звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об’єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами.

Проте, при зверненні стягнення на майно боржника виконавець, у відповідності до п.7 ст. 48 Закону, перевіряє чи не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням.

Якщо не перевищує, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов’язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.

Статтею 8 Закону України «Про державний бюджет на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VIII встановлено мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 3723 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 22,41 гривні.

Тобто, якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує (станом на 01.01.2018) 74 460,00 грн. виконавець зобов’язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.

Так, керуючись ст. 36 Закону, розшук боржника - юридичної особи, майна боржника організовує виконавець шляхом подання запитів до відповідних органів, установ або проведення перевірки інформації про майно чи доходи боржника, що міститься в базах даних і реєстрах, та перевірки майнового стану боржника за місцем проживання (перебування) або його місцезнаходженням.

Слід зазначити, що звернення стягнення на майно полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації.

Реалізація арештованого майна (крім майна, вилученого з цивільного обороту, обмежено оборотоздатного майна та майна, зазначеного у частині восьмій статті 56 цього Закону) здійснюється шляхом електронних торгів або за фіксованою ціною (ст. 61 Закону). Порядок проведення електронних торгів визначається Міністерством юстиції України.

Згідно Порядку реалізації арештованого майна, організатор електронних торгів здійснює внесення до системи реалізації майна інформації про арештоване майно (формування лота) та його реалізацію за заявкою відділу державної виконавчої служби або приватного виконавця.

У зв’язку з вищевикладеним, виконавцям слід брати до уваги мінімальний розмір заробітної плати на момент складання заявки на реалізацію арештованого майна. Також, слід звернути увагу, що у відповідності до вимог Порядку реалізації арештованого майна виконавець у строк не пізніше п'яти робочих днів після ознайомлення із результатами визначення вартості чи оцінки арештованого майна готує проект заявки на реалізацію арештованого майна та направляє її начальнику відділу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, для підписання та передачі організатору електронних торгів.

Начальник відділу державної виконавчої служби після отримання проекту заявки та документів щодо передачі майна на реалізацію у строк до трьох робочих днів перевіряє ці документи на відповідність вимогам законодавства, наявність відомостей про місце зберігання й демонстрації майна та у разі виявлення порушень визначає їх перелік та встановлює строк для усунення порушень, який становить не більше трьох робочих днів, а у разі, якщо відповідно до законодавства реалізація майна неможлива, документи щодо передачі майна на реалізацію повертаються державному виконавцю, який їх подав, із зазначенням визначених законодавством підстав, що унеможливлюють реалізацію майна.

З вищевикладеного вбачається, що після ознайомлення із результатами визначення вартості чи оцінки арештованого, заявка на реалізацію арештованого майна повинна бути передана організатору електронних торгів на протязі лише 8 робочий днів.

Головний спеціаліст відділу
організації та контролю за виконанням
рішень Управління державної
виконавчої служби Головного територіального
управління юстиції у Запорізькій області                                    К.В.Соломенна