Коментар фахівця: найпоширеніші питання пов’язані з авансуванням витрат виконавчого провадження

З метою мінімізації бюджетних витрат на проведення виконавчих дій та забезпечення фінансування цих витрат в діяльності виконавця законодавцем передбачено обов’язкове авансування стягувачем витрат на вчинення виконавчих дій.
Авансовий внесок у виконавчому провадженні – це кошти, внесені стягувачем на окремий не бюджетний рахунок, відкритий Міністерством юстиції України, головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, відділами державної виконавчої служби в органах, що здійснюють казначейське обслуговування, приватним виконавцем в банках до відкриття виконавчого провадження, які використовуються виконавцем для організації та проведення виконавчих дій в спосіб та порядок встановлений Міністерством юстиції України.
Найчастіше виникають наступні питання пов’язані з авансуванням витрат виконавчого провадження:
1. Яким є розмір авансового внеску?
Відповідно до частини 2 статті 26 Закону України “Про виконавче провадження” авансовий внесок сплачується у розмірі 2 відсотків суми, що підлягає стягненню, але не більше 10 мінімальних розмірів заробітної плати, а за рішенням немайнового характеру та рішень про забезпечення позову – у розмірі одного мінімального розміру заробітної плати з боржника – фізичної особи та в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника – юридичної особи.
2.В яких випадках авансовий внесок НЕ сплачується?
Відповідно до частини 2 статті 26 Закону України “Про виконавче провадження” від сплати авансового внеску звільняються стягувачі за рішеннями про:
- стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин;
- обчислення, призначення, перерахунок, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;
- відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;
- стягнення аліментів;
- відшкодування майнової та/або моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Від сплати авансового внеску також звільняються державні органи, інваліди війни, інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп, громадяни, віднесені до категорій 1 та 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі їх звернення до органів державної виконавчої служби.
У разі виконання рішення Європейського суду з прав людини авансовий внесок не сплачується.
При пред’явленні виконавчого документу до виконання, стягувач у виконавчому провадженні зобов’язаний до заяви про відкриття виконавчого провадження та оригіналу виконавчого документу долучити квитанцію про сплату авансового внеску в розмірі встановленому чинним законодавством або документи, що підтверджують звільнення стягувача від сплати авансового внеску.
3. Як сплатити авансовий внесок?
При пред’явленні виконавчого документу до виконання, стягувач сплачує авансовий внесок на рахунок відповідного органу ДВС або приватного виконавця. Кожен приватний виконавець має власний спеціальний рахунок відкритий для таких цілей в державному банку.
4. Як використовується сумма сплаченого авансового внеску?
Авансовий внесок сплачується на спецрахунок, де вони зберігаються. З цих коштів виконавець здійснює витрати по веденню виконавчого провадження. Зокрема, оплачується користування реєстрами, канцтовари, папір, поштові марки , проведення оцінки майна боржника та інші витрати за конкретним виконавчим провадженням.
5. Коли авансовий внесок повертається стягувачу?
1) У разі якщо стягувач звернувся до виконавця, але виконавче провадження не було відкрито, а виконавчий документ було повернуто без прийняття, сплачений авансовий внесок підлягає поверненню.
2) У разі повернення виконавчого документа з підстав, передбачених частиною першою статті 37 Закону України “Про виконавче провадження”, стягувачу повертаються невикористані суми внесеного ним авансового внеску. На письмову вимогу стягувача виконавцем надається звіт про використання авансового внеску.
3) Після закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа стягувачу авансовий внесок повертається стягувачу, якщо інше не передбачено цим Законом.
6. Що таке додаткове авансування?
Статтею 43 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що у разі якщо витрати на залучення до проведення виконавчих дій суб’єктів господарювання на платній основі, виготовлення технічної документації на майно, здійснення витрат на валютообмінні фінансові операції та інших витрат, пов’язаних із перерахуванням коштів, перевищують суму сплаченого авансового внеску, стягувач зобов’язаний додатково здійснити авансування таких витрат. У разі перебування виконавчого провадження на виконанні у приватного виконавця авансування стягувачем зазначених витрат виконавчого провадження є обов’язковим лише на вимогу приватного виконавця. При цьому, якщо згідно Закону від сплати авансового внеску певну категорію стягувачів звільнено, то звільнення від сплати коштів на додаткове авансування витрат виконавчого провадження Законом не передбачено.
Згідно частини п’ятої статті 50 Закону, у разі відсутності технічної документації на майно, у зв’язку з чим його неможливо підготувати до реалізації, виготовлення такої документації здійснюється за зверненням виконавця в установленому законодавством порядку за рахунок додаткового авансування стягувача. У разі якщо стягувач протягом 10 робочих днів з дня одержання відповідного повідомлення виконавця не авансує витрати, пов’язані з підготовкою технічної документації на майно, виконавчий документ повертається стягувачу, за умови що відсутнє інше майно у боржника, на яке можливо звернути стягнення.
Не внесення додаткового авансування стягувачем тягне за собою наслідки, встановлені законом. Так, відповідно до п. 4 ч. 1 статті 37 Закону , у випадку, якщо стягувач перешкоджає проведенню виконавчих дій або не здійснив авансування витрат виконавчого провадження, передбачених ст. 43 цього Закону, виконавчий документ повертається стягувачу без подальшого виконання згідно п. 4 ч. 1 ст. 37 Закону.
Таким чином, відмова стягувача від додаткового авансування є підставою для завершення виконавчого провадження відповідно до вимог чинного законодавства.

Начальник Веселівського
районного відділу державної виконавчої служби
Головного територіального
управління юстиції у Запорізькій області Н.В. Розка