Перелік питань (оновлено 11.02.2016)

 
 

Перелік питань на перевірку знань діючого законодавства  з урахуванням специфіки функціональних повноважень на  заміщення  вакантних посад державних службовців

I. Питання на перевірку знання Конституції України.  

1. Основні розділи Конституції України. 
2. Найважливіші функції держави (стаття 17). 
3. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).   
4. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).   
5. Питання,  правове  регулювання   яких   визначається   та встановлюється виключно законами України (стаття 92).   
6. Порядок обрання Президента України (стаття 103).   
7. Повноваження Президента України (стаття 106).   
8. Призначення,   склад   та  введення  в  дію  рішень  Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107). 
9. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).   
10. Повноваження Кабінету  Міністрів  України  (статті  116, 117).     
11. Порядок подання  законопроекту  про  внесення  змін   до Конституції України (стаття  154).   
12. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).   
13. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).   
14. Повноваження  територіальних громад за Конституцією України (стаття 143). 
15. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).    

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу".         

1. Поняття державної служби,  державного службовця  і  посади відповідно до Закону України "Про державну службу" (статті 1, 2).
2. Основні принципи державної служби (стаття 3).
3. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).  
4. Основні права державних службовців (стаття 11).  
5. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).
6. Особливості  дисциплінарної   відповідальності   державних  службовців (стаття 14).  
7. Відсторонення    державного   службовця   від   виконання повноважень за посадою (стаття 22).  
8. Класифікація   посад   та   ранги   державних  службовців (статті 25, 26).  
9. Прийняття  на  посаду державного службовця;  випробування при прийнятті на державну службу;  стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).
10. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).   
11. Підстави припинення державної служби (стаття 30).  
12. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).  
13. Оплата праці державного службовця (стаття 33).   
14. Щорічні  та  додаткові  відпустки  державних  службовців; соціально-  побутове забезпечення державних службовців  (статті  35, 36).  
15. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).
 
ІII. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції ".  
 
1. Визначення  термінів:  корупція,  близькі особи,  конфлікт інтересів, корупційне   правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).         
2. Суб'єкти  відповідальності  за  корупційні  правопорушення (стаття 4).           
3. Суб'єкти,   які   здійснюють  заходи  щодо  запобігання  і протидії корупції (стаття 5).       
4. Обмеження    щодо   використання   службового   становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6, 7).       
5. Обмеження  щодо  одержання  дарунків  (пожертв)  та роботи близьких осіб (статті 8, 9).     
6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність,  пов'язану з  виконанням  функцій  держави,  місцевого самоврядування (стаття 10).       
7. Спеціальна  перевірка  щодо  осіб,  які   претендують   на зайняття  посад,  пов'язаних  із  виконанням  функцій  держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).       
8. Фінансовий контроль (стаття 12).       
9. Кодекси  поведінки  та  врегулювання  конфлікту  інтересів (статті 13, 14).       
10. Антикорупційна  експертиза  проектів  нормативно-правових актів (стаття 15).       
11. Участь  громадськості  в  заходах  щодо   запобігання   і протидії корупції (стаття 18).        12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).
13. Види  відповідальності   за   корупційні   правопорушення (стаття 21).       
14. Особливості  звільнення  з  роботи  осіб,   які   вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).       
15. Відновлення прав і законних  інтересів  та  відшкодування збитків,  шкоди,  завданих  фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).        
 
IV,V Питання з урахуванням специфіки функціональних повноважень         
 
Питання на перевірку знань діючого законодавства на заміщення вакантної посади начальника управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області:  
1. Вимоги до звернень громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян».    2. Термін розгляду звернень громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян».  
3. Поняття терміну депутатського звернення та строк розгляду депутатського звернення за Законом України «Про статус народного депутата України».  
4. Поняття публічної інформації та строк розгляду запитів на інформацію за Законом України "Про доступ до публічної інформації"
5. Права прокурора при здійсненні  прокурорського  нагляду  за  додержанням і застосуванням законів відповідно до Закону України «Про прокуратуру».  
6. Права прокурора при   виявленні   порушень  закону відповідно до Закону України «Про прокуратуру».   
7. Поняття терміну подання та строк його розгляду відповідно до Закону України «Про прокуратуру».  
8. Строк розгляду постанови прокурора відповідно до Закону України «Про прокуратуру».
9. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень та провадять окремі виконавчі дії за Законом України «Про виконавче  провадження».     
10. Порядок та строки розгляду питання про відвід, самовідвід начальника відділу або всіх державних виконавців зазначеного відділу відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».   
11. Вимоги до виконавчого документа за Законом України «Про виконавче провадження з урахуванням вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень.     
12. Відповідальний за достовірність та дотримання термінів подання звітів за формою №1 (піврічна) «Звіт про роботу органів державної виконавчої служби» .   
13. Строки перевірки на відповідність вимогам чинного законодавства документів щодо передачі майна на реалізацію .   
14. Нормативні акти, що регулюють порядок реалізації майна описаного та арештованого державними виконавцями. 
15. Порядок утворення виконавчих груп при органах державної виконавчої служби відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень.     
16. Порядок передачі виконавчого провадження від одного органу державної виконавчої служби до іншого відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень.     
17. Розмір винагороди державному виконавцю за своєчасне та повне виконання виконавчого документа майнового характеру відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень.   
18. Розмір винагороди державному виконавцю за своєчасне та повне виконання виконавчого документа немайнового характеру відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень.     
19. Копії документів, які обов’язково додаються до заяви державного виконавця про виплату винагороди відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень .   
20. Черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми для задоволення всіх вимог стягувачів відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» .   
21. Підстави повернення виконавчого документа стягувачу відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» .   
22. Підстави закінчення виконавчого провадження відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».  
23. Умови оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби до керівництва органів державної виконавчої служби відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» .   
24. Контроль за законністю виконавчого провадження керівником вищестоящого органу державної виконавчої служби відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».
25. Перевірка законності виконавчого провадження.
26. Особливості надання державою гарантій щодо виконання рішень суду відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».   
27. Особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного органу відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».  
28. Особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень». 
29. Особливості виконання рішень суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».   
30. Порядок притягнення осіб до відповідальності за правопорушення, вчинені під час виконавчого провадження .  
 
Питання на перевірку знань діючого законодавства на заміщення вакантної посади заступника начальника управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області – начальника відділу організації та контролю за виконанням рішень:  
1. Права прокурора при здійсненні  прокурорського  нагляду  за  додержанням і застосуванням законів відповідно до Закону України «Про прокуратуру» .  
2. Права прокурора при   виявленні   порушень  закону відповідно до Закону України «Про прокуратуру» .  
3. Поняття терміну подання відповідно до Закону України «Про прокуратуру».  
4. Строк розгляду подання відповідно до Закону України «Про прокуратуру».    
5. Строк розгляду постанови прокурора відповідно до Закону України «Про прокуратуру» .
6. Вимоги до звернень громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян» .    7. Термін розгляду звернень громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян».  
8. Термін розгляду депутатського звернення за Законом України «Про статус народного депутата України».  
9. Поняття публічної інформації та строк розгляду запитів на інформацію за Законом України «Про доступ до публічної інформації.  
10. Відповідальний за достовірність та дотримання термінів подання звітів за формою №1 (піврічна) «Звіт про роботу органів державної виконавчої служби» .  
11. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень та провадять окремі виконавчі дії за Законом України «Про виконавче  провадження» .  
12.  Особливості надання державою гарантій щодо виконання рішень суду відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».   
13. Особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного органу відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».  
14. Особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».   
15. Особливості виконання рішень суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».  
16. Представництво сторін у виконавчому провадженні відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».     
17. Порядок та строки розгляду питання про відвід, самовідвід начальника відділу або всіх державних виконавців зазначеного відділу відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» .  
18. Вимоги до виконавчого документа за Законом України «Про виконавче провадження з урахуванням вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень .  
19. Строки перевірки на відповідність вимогам чинного законодавства документів щодо передачі майна на реалізацію .     
20. Нормативні акти, що регулюють порядок реалізації майна описаного та арештованого державними виконавцями.   
21. Порядок утворення виконавчих груп при органах державної виконавчої служби відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень .  
22. Порядок передачі виконавчого провадження від одного органу державної виконавчої служби до іншого відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень .   
23. Порядок передачі виконавчого провадження від одного державного виконавця до іншого відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень.  
24. Розмір винагороди державному виконавцю за своєчасне та повне виконання виконавчого документа майнового характеру відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень.   
25. Розмір винагороди державному виконавцю за своєчасне та повне виконання виконавчого документа немайнового характеру відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень.   
26. Копії документів, які обов’язково додаються до заяви державного виконавця про виплату винагороди відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень.   
27. Черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми для задоволення всіх вимог стягувачів відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».  
28. Підстави повернення виконавчого документа стягувачу відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».     
29. Підстави закінчення виконавчого провадження відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» .  
30. Перевірка законності виконавчого провадження .  
 
Посади заступника начальника відділу організації та контролю за виконанням рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області:  
1. Права прокурора при здійсненні  прокурорського  нагляду  за  додержанням і застосуванням законів відповідно до Закону України «Про прокуратуру» .  
2. Права прокурора при   виявленні   порушень  закону відповідно до Закону України «Про прокуратуру» .  
3. Вимоги до звернень громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян» .  
4. Термін розгляду звернень громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян» .  
5. Термін розгляду депутатського звернення за Законом України «Про статус народного депутата України» .  
6. Поняття публічної інформації за Законом України «Про доступ до публічної інформації .    7. Строк розгляду запитів на інформацію за Законом України «Про доступ до публічної інформації .  
8. Відповідальний за достовірність та дотримання термінів подання звітів за формою №1 (піврічна) «Звіт про роботу органів державної виконавчої служби».  
9. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень та провадять окремі виконавчі дії за Законом України «Про виконавче  провадження» .  
10. Представництво сторін у виконавчому провадженні відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» .  
11. Порядок та строки розгляду питання про відвід, самовідвід начальника відділу або всіх державних виконавців зазначеного відділу відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» .   
12.  Вимоги до виконавчого документа за Законом України «Про виконавче провадження з урахуванням вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень .  
13. Поняття постанови як окремого документу відповідно до Інструкції  з організації примусового виконання рішень .     
14. Розміри винагороди державному виконавцю за своєчасне та повне виконання виконавчого документа майнового та немайнового характеру відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень .   
15. Строки перевірки на відповідність вимогам чинного законодавства документів щодо передачі майна на реалізацію.  
16. Нормативні акти, що регулюють порядок реалізації майна описаного та арештованого державними виконавцями.     
17. Порядок утворення виконавчих груп при органах державної виконавчої служби відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень .  
18. Порядок передачі виконавчого провадження від одного органу державної виконавчої служби до іншого відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень.  
19. Порядок передачі виконавчого провадження від одного державного виконавця до іншого відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень.  
20. Розмір винагороди державному виконавцю за своєчасне та повне виконання виконавчого документа майнового характеру відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень .  
21. Розмір винагороди державному виконавцю за своєчасне та повне виконання виконавчого документа немайнового характеру відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень.  
22. Копії документів, які обов’язково додаються до заяви державного виконавця про виплату винагороди відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень.  
23. Черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми для задоволення всіх вимог стягувачів відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» .  
24. Підстави повернення виконавчого документа стягувачу відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».  
25. Підстави закінчення виконавчого провадження відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» .  
26. Перевірка законності виконавчого провадження .  
27. Особливості надання державою гарантій щодо виконання рішень суду відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».  
28. Особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного органу відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» .  
29. Особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».  
30. Особливості виконання рішень суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» .  
 
Посад головного та провідного спеціаліста відділу організації та контролю за виконанням рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області:  
1. Основні обов’язки державних службовців за Законом України «Про державну службу» (статті 10).  
2. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців за Законом України «Про державну службу» (стаття 14).  
3. Обмеження щодо використання службового становища за Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (стаття 6).  
4. Права прокурора при здійсненні  прокурорського  нагляду  за  додержанням і застосуванням законів відповідно до Закону України «Про прокуратуру» (частина перша статті 20 Закону).     
5. Права прокурора при   виявленні   порушень  закону відповідно до Закону України «Про прокуратуру» (частина третя статті 20 Закону).  
6. Поняття терміну подання відповідно до Закону України «Про прокуратуру» (частина перша статті 23 Закону).  
7. Строк розгляду подання відповідно до Закону України «Про прокуратуру» (частина третя статті 23 Закону).
8. Строк розгляду постанови прокурора відповідно до Закону України «Про прокуратуру» (стаття 24 Закону).   
9. Вимоги до звернень громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян» (стаття 5).   
10. Термін розгляду звернень громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян» (стаття 20).  
11. Термін розгляду депутатського звернення за Законом України «Про статус народного депутата України» (частина друга статті 16).    
12. Поняття публічної інформації за Законом України «Про доступ до публічної інформації (стаття 1 Закону).  
13. Строк розгляду запитів на інформацію за Законом України «Про доступ до публічної інформації (стаття 20 Закону).  
14. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень та провадять окремі виконавчі дії за Законом України «Про виконавче  провадження» (стаття 2).  
15. Вимоги до виконавчого документа за Законом України «Про виконавче провадження з урахуванням вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень (стаття 18, пункт 3.3. Інструкції).  
16. Строк чинності звіту про оцінку майна та з якого моменту він обчисляється відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» (частина п’ята статті 58 Закону).  
17. Черговість звернення стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якому фактично проживає боржник-фізична особа відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» (частина перша статті 63 Закону).  
18. Порядок реалізації майна на комісійних умовах відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» (частина друга статті 62 Закону).  
19. Строки перевірки на відповідність вимогам чинного законодавства документів щодо передачі майна на реалізацію (пункт 5.12.6. Інструкції про проведення виконавчих дій).  
20. Дії, які повинен вжити державний виконавець у разі передачі на реалізацію нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають неповнолітні відповідно до вимог Інструкції з організації  примусового виконання рішень (підпункт 4.5.9. Інструкції).  21. Основні вимоги до змісту постанови про призначення експерта відповідно до вимог Інструкції з організації  примусового виконання рішень (абзац другий пункту 2.9. Інструкції).   
22. Відповідальний за забезпечення правильності та повноти підготовлених для передачі на реалізацію документів відповідно до вимог Інструкції з організації  примусового виконання рішень (підпункт 4.5.6. Інструкції).  
23. Нормативні акти, що регулюють порядок реалізації майна описаного та арештованого державними виконавцями. (Закон України «Про виконавче провадження», Інструкції про проведення виконавчих дій, Інструкції з організації примусового виконання рішень, Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами, Тимчасове положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, Порядок реалізації арештованого майна).  
24. Розмір витрат, пов’язаних з організацією та проведенням прилюдних торгів, аукціонів або реалізації майна боржника на комісійних умовах відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» (частина дванадцята статті 62 Закону).  
25. Порядок утворення виконавчих груп при органах державної виконавчої служби відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень (розділ V Інструкції).  
26. Порядок передачі виконавчого провадження від одного органу державної виконавчої служби до іншого відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень (розділ VІ Інструкції).    
27. Черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми для задоволення всіх вимог стягувачів відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» (стаття 44 Закону).  
28. Підстави повернення виконавчого документа стягувачу відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» (стаття 47 Закону).  
29. Підстави закінчення виконавчого провадження відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» (стаття 49 Закону).  
30. Перевірка законності виконавчого провадження (стаття 86 Закону, розділ 9 Інструкції з організації примусового виконання рішень).  
 
Питання на перевірку знань діючого законодавства на заміщення вакантних посад завідуючого, головного та провідного спеціалістів сектору аналітики та статистики управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області:  
1. Строки перевірки на відповідність вимогам чинного законодавства документів щодо передачі майна на реалізацію.  
2. Нормативні акти, що регулюють порядок реалізації майна описаного та арештованого державними виконавцями.  
3. Протягом якого часу проводиться опис й арешт конфіскованого майна вилученого митними органами.
4. На кого покладається відповідальність за достовірність та дотримання термінів подання звітів за формою №1 (піврічна) "Звіт про роботу органів державної виконавчої служби".   
5. Яким чином перевіряється достовірність даних звітності за формою №1 (піврічна) "Звіт про роботу органів державної виконавчої служби".
6. На підставі чого готуються первинні звіти за формою №1 (піврічна) "Звіт про роботу органів державної виконавчої служби" державних виконавців, та в який строк.   
7. Розмір винагороди державному виконавцю за своєчасне та повне виконання виконавчого документа майнового характеру та немайнового характеру.  
8. Обов’язкові вимоги до заяви державного виконавця про виплату винагороди.  
9. Копії яких документів обов’язково додаються до заяви державного виконавця про виплату винагороди.     
10. Протягом якого строку заява державного виконавця про виплату винагороди підлягає погодженню начальником відділу, якому безпосередньо підпорядковується державний виконавець.    
11. Ким подається заява про виплату винагороди у разі виконання виконавчого документа виконавчою групою.  
12. Протягом якого строку після погодження заява про виплату винагороди передається на затвердження начальнику відповідного регіонального органу ДВС.  
13. Протягом якого строку заява державного виконавця про виплату винагороди підлягає затвердженню уповноваженою посадовою особою.  
14. Який документ є підставою для виплати винагороди державному виконавцю.  
15. У який строк заява про виплату винагороди повертається державному виконавцю у випадку  відмови у виплаті винагороди.     
16. Як оформлюється бланк звіту про роботу органів державної виконавчої служби за формою №1 (піврічна) "Звіт про роботу органів державної виконавчої служби".  
17. Як обліковується сума, яка підлягає стягненню у солідарному порядку з двох або більше осіб за виконавчими документами, які перебувають на виконанні в одному органі ДВС.  
18. Як оформлюються Аналітичні таблиці до звітності за формою № 1 (піврічна) "Звіт про роботу органів державної виконавчої служби».  
19. Порядок реалізації конфіскованого майна.  
20. Порядок подальшого розпорядження конфіскованим майном, не реалізованим в порядку, визначеному Законом України «Про виконавче провадження».  
21. Порядок виконання виконавчих документів про конфіскацію майна, вилученого митними органами.  
22. Черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми для задоволення всіх вимог стягувачів.  
23. Повернення виконавчого документа стягувану (ст. 47 ЗУ «Про виконавче провадження»).  
24. Закінчення виконавчого провадження.  
25. Перевірка законності виконавчого провадження.  
26. Поняття державної служби, державного службовця, посади і посадової особи за Законом України «Про державну службу».  
27. Основні принципи державної служби за Законом України «Про державну службу».  
28. Основні обов’язки державних службовців за Законом України «Про державну службу».  
29. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців за Законом України «Про державну службу».  
30. Обмеження щодо використання службового становища за Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».    
 
Питання на перевірку знань діючого законодавства на заміщення вакантних посад начальника та заступника начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області:  
1. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу за Законом України «Про державну службу» (стаття 12).  
2. Обмеження щодо використання службового становища за Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (стаття 6).  
3. Права прокурора при здійсненні  прокурорського  нагляду  за  додержанням і застосуванням законів відповідно до Закону України «Про прокуратуру» (частина перша статті 20 Закону).  
4. Права прокурора при   виявленні   порушень  закону відповідно до Закону України «Про прокуратуру» (частина третя статті 20 Закону).  
5. Поняття терміну подання відповідно до Закону України «Про прокуратуру» (частина перша статті 23 Закону).  
6. Строк розгляду подання відповідно до Закону України «Про прокуратуру» (частина третя статті 23 Закону).      
7. Строк розгляду постанови прокурора відповідно до Закону України «Про прокуратуру» (стаття 24 Закону).     
8. Термін розгляду звернень громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян» (стаття 20).  
9. Термін розгляду депутатського звернення за Законом України «Про статус народного депутата України» (частина друга статті 16).  
10. Строк розгляду запитів на інформацію за Законом України «Про доступ до публічної інформації (стаття 20 Закону).  
11. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень та провадять окремі виконавчі дії за Законом України «Про виконавче  провадження» (стаття 2).  
12. Порядок та строки розгляду питання про відвід державного виконавця відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» (частина третя  та восьма статті 16 Закону).  
13. Вимоги до виконавчого документа за Законом України «Про виконавче провадження з урахуванням вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень (стаття 18, пункт 3.3. Інструкції).
14. Підвідомчість виконавчих проваджень відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби головних управлінь юстиції в областях відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»  (частини друга статті 21 Закону).  
15. Нормативні акти, що регулюють порядок реалізації майна описаного та арештованого державними виконавцями. (Закон України «Про виконавче провадження», Інструкції про проведення виконавчих дій, Інструкції з організації примусового виконання рішень, Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами, Тимчасове положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, Порядок реалізації арештованого майна).  
16. Порядок утворення виконавчих груп при органах державної виконавчої служби відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень (розділ V Інструкції).  
17. Порядок передачі виконавчого провадження від одного державного виконавця до іншого відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень (розділ VІ Інструкції).  
18. Розміри винагороди державному виконавцю за своєчасне та повне виконання виконавчого документа майнового та немайнового характеру відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень (пункт 10.1 Інструкції).  
19. Копії документів, які обов’язково додаються до заяви державного виконавця про виплату винагороди відповідно до вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень (пункт 10.6 Інструкції).  
20. Відмова у відкритті виконавчого провадження відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»  (стаття 26 Закону).  
21. Виконавчій збір. Витрати виконавчого провадження. Авансування витрат на організацію та проведення  виконавчих дій відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»  (статті 28, 41, 42 Закону).  
22. Заходи примусового виконання рішень. Особливості виконання рішень у разі відкриття кількох виконавчих проваджень щодо одного боржника відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»  (статті 32, 33 Закону).  
23. Особливості надання державою гарантій щодо виконання рішень суду відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» (стаття 2 Закону).   
24. Особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного органу відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» (стаття 3 Закону).
25. Особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» (стаття 4 Закону).  
26. Особливості виконання рішень суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» (стаття 7 Закону).  
27. Черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми для задоволення всіх вимог стягувачів відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» (стаття 44 Закону).  
28. Підстави повернення виконавчого документа стягувачу відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» (стаття 47 Закону).  
29. Підстави закінчення виконавчого провадження відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» (стаття 49 Закону).  
30. Перевірка законності виконавчого провадження (стаття 86 Закону, розділ 9 Інструкції з організації примусового виконання рішень).    
 
Питання на перевірку знань чинного законодавства на заміщення вакантних посад головних, старших та державних виконавців відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного  управління  юстиції у Запорізькій області:  
1. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень та провадять окремі виконавчі дії (ст.2).  
2. Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій. Сторони виконавчого провадження (ст.ст. 7, 8).  
3. Обов’язки і права  державних виконавців.  Права і обов’язки сторін та інших учасників виконавчого провадження (ст.ст. 11, 12).  
4. Участь експертів, спеціалістів та суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання у виконавчому провадженні. Участь перекладача у виконавчому провадженні (ст.ст. 13, 14).  
5. Залучення понятих до провадження виконавчих дій.  Відводи у виконавчому провадженні (ст.ст. 15, 16).    
6. Виконавчі документи за рішеннями, що підлягають примусовому виконанню державною виконавчою службою. Вимоги до виконавчого документа (ст.ст. 17, 18).  
7. Підстави для відкриття виконавчого провадження. Місце виконання рішення. Час провадження виконавчих дій (ст.ст. 19,20, 29).  
8. Підвідомчість виконавчих проваджень відділам примусового виконання рішень(ст. 21).  
9. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання. Переривання строку давності пред’явлення виконавчого документа до виконання. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання (ст.ст. 22, 23, 24).  
10. Прийняття виконавчого документа до виконання. Початок примусового   виконання рішень (ст. 25,27).  
11. Відмова у відкритті виконавчого провадження (ст. 26).  
12. Виконавчій збір. Витрати виконавчого провадження. Авансування витрат на організацію та проведення  виконавчих дій (ст.ст. 28, 41, 42).  
13. Заходи примусового виконання рішень. Особливості виконання рішень у разі відкриття кількох виконавчих проваджень щодо одного боржника (ст.ст. 32, 33).  
14. Відкладення провадження виконавчих дій. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення (ст.ст. 35, 36).  
15. Обставини, що зумовлюють обов’язкове зупинення виконавчого провадження. Право державного виконавця зупинити виконавче провадження (ст.ст. 37, 38).  
16. Розподіл стягнутих з боржника грошових сум. Черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми для задоволення всіх вимог стягувачів (ст.ст.  43, 44).  
17. Повернення виконавчого документа стягувачу. Повернення виконавчого документа до суду або іншого органу (посадовій особі), який його видав (ст.ст. 47, 48).   
18. Закінчення виконавчого провадження (ст. 49).  
19. Наслідки завершення виконавчого провадження. Відновлення  виконавчого провадження   (ст.ст. 50, 51).     
20. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника. Особливості звернення стягнення на кошти   боржника в іноземній валюті та виконання рішень   при обчисленні боргу в іноземній валюті (ст.ст. 52, 53).  
21. Звернення стягнення на заставлене майно. Звернення стягнення на майно боржника,   що перебуває в інших осіб (ст.ст. 54, 55).  
22. Арешт і вилучення майна боржника. Зняття арешту з майна (ст.ст. 57, 60).  
23. Реалізація майна, на яке звернено стягнення (ст. 62).  
24. Звернення стягнення на будинок, квартиру, інше приміщення та земельну ділянку фізичної особи (ст. 63).  
25. Звернення стягнення на кошти боржника – юридичної особи (ст. 65).  
26. Порядок звернення стягнення на майно у разі злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення та ліквідації боржника – юридичної особи (ст. 67).  
27. Загальні умови виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утримання від їх вчинення. Виконання рішення про поновлення на роботі.  (ст.ст. 75, 76).  
28. Особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного органу відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» (стаття 3 Закону).  
29. Особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» (стаття 4 Закону).  
30. Особливості виконання рішень суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» (стаття 7 Закону).  
 
Питання на перевірку знань чинного законодавства на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного  управління  юстиції у Запорізькій області:            
1.Які основні вимоги законодавства щодо розрахунків за комунальні послуги.           
2. Якими бухгалтерськими проведеннями відображається в обліку проведена оплата рахунків постачальників комунальних послуг  по загальному фонду           
3. Як відбувається фінансування бюджетних установ  
4. Які документи являються підставою для здійснення оплати    
5. Згідно яких документів відбувається фінансування бюджетних установ    
6.Які документи надаються до Державного казначейства для оплати рахунків    
7.Розкрити основні принципи бухгалтерського обліку в бюджетних установах.  
8. Де можуть бути відкриті рахунки для обліку руху грошових коштів  
9. Структура кошторису.  
10. Як здійснюється облік видатків по загальному фонду  
11. Характеристика складових кошторису бюджетної установи.  
12. Які необоротні активи в бюджетних установах належать до основних засобів  
13. Як обліковуються прийняті в експлуатацію основні засоби  
14. В яких випадках відбувається вибуття основних засобів  
15. Які необоротні матеріальні активи в бюджетних установах належать до малоцінних  
16. Чи є підставою для списання необоротних активів 100% нарахованих знос  
17. Що означає “нестача”  
18. Якими бухгалтерськими проведеннями відображаються в обліку бюджетних установ придбання  і оприбуткування запасів  
19. Якими бухгалтерськими проведеннями відображається в обліку бюджетних установ списання запасів  
20. Які основні вимоги щодо порядку обліку бюджетними установами малоцінних і  швидкозношувальних предметів.     
21. Які матеріальні цінності можуть бути списані з балансу бюджетної  установи  
22. Виконання яких основних завдань повинна забезпечити постійно діюча  комісія при визначенні непридатності матеріальних цінностей  
23. Як обліковуються в бюджетних установах шини для автомобілів  
24. Основні нормативні документи які відображають і диктують порядок списання основних  засобів та необоротних активів бюджетних установ  
25.Як здійснюється синтетичний та аналітичний облік видатків         
26. Який порядок оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів  
27. Які видатки відображаються по КЕКВ 2210 та контроль за їх використанням  
28. Які видатки відображаються по КЕКВ 2240 та контроль за їх використанням  
29. Як обліковуються прийняті в експлуатацію основні засоби  
30. Як здійснюється оформлення первинного обліку запасів  
 
Питання на перевірку знань чинного законодавства на заміщення вакантних посад спеціалістів І та ІІ категорій відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області:  
1. Поняття діловодства  з  виконання  рішень  в  органах  державної виконавчої  служби.   
2. Попереднє опрацювання документів. Дії при одержання документів у пошкодженій упаковці, а також якщо   при  відкритті  конверта  (упаковки)  виявлено  відсутність будь-якого документа чи додатка до нього.  
3. Реєстрація вхідної кореспонденції відділу державної виконавчої служби. Основний принцип реєстрації документів. Документи, які не підлягають реєстрації.  
4. Порядок реєстрації звернень громадян. Оформлення повторних звернень громадян. Поняття дублетних заяв, скарг і пропозицій.  
5. Порядок реєстрації виконавчих документів, скарг на дії (бездіяльність державного виконавця).  
6. Реєстрація вихідної кореспонденції відділу державної виконавчої служби. Терміни оброблення та надсилання вихідних документів.  
7. Резолюція, її елементи.  
8. Автоматизована реєстрація   вхідних,   вихідних   та  інших  службових документів.   
9.  Формування та облік зведених виконавчих проваджень.  
10. Зберігання завершених виконавчих проваджень.  
11. Ведення діловодства за зверненнями громадян. Здійснення обліку звернень громадян.  
12. Оформлення тексту документа.  
13. Порядок адресування та датування документів.  
14. Засвідчення документів. Погодження документів, види.  
15. Оформлення копії документа. Додатки до документів, види.  
16. Розпорядження, порядок його оформлення. Акт, порядок його оформлення.  
17. Службовий лист, порядок його оформлення, види.  
18. Довідки, види та порядок оформлення. Поняття телефонограми, доповіді.  
19. Протокол, порядок його оформлення.  
20. Строки виконання документів.  
21. Термін розгляду звернень громадян згідно Закону України «Про звернення громадян».  
22. Поняття номенклатури справ. Підсумковий запис.  
23. Складання номенклатури справ відділу державної виконавчої служби.  
24. Поняття обов’язковості заголовків справ відділу держаної виконавчої служби.
25. Формування справ. Групування документів у справі відділу держаної виконавчої служби. Оформлення документів та книг відділу держаної виконавчої служби.  
26. Оформлення та передача на зберігання номенклатурних справ відділу держаної виконавчої служби.  
27. Опис справ постійного, тривалого строків зберігання.  
28. Оформлення виконавчих проваджень, які передаються до архіву відділу державної виконавчої служби на зберігання. Строк  зберігання  завершених  виконавчих  проваджень, переданих на зберігання. Строки зберігання номенклатурних справ відділу держаної виконавчої служби.  
29. Реєстри завершених   виконавчих   проваджень,   переданих  на зберігання. Здавальні описи (завершених виконавчих проваджень).     
30. Знищення виконавчих проваджень, через закінчення строку їх зберігання.  
 
Питання на перевірку знань чинного законодавства на заміщення вакантних посад начальника та заступника начальника відділу державної виконавчої служби районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції Запорізької області  
1. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень та провадять окремі виконавчі дії (ст.2).  
2. Обов’язки і права  державних виконавців (ст. 11).  
3. Права і обов’язки сторін та інших учасників виконавчого провадження (ст. 12).  
4. Участь експертів, спеціалістів та суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання у виконавчому провадженні. Участь перекладача у виконавчому провадженні (ст. 13,14).  
5. Залучення понятих до провадження виконавчих дій (ст. 15).  
6. Відводи у виконавчому провадженні (ст. 16).  
7. Виконавчі документи за рішеннями, що підлягають примусовому виконанню державною виконавчою службою (ст.17).  
8. Підстави для відкриття виконавчого провадження. Місце виконання рішення. Час провадження виконавчих дій   (ст.ст. 19,20, 29).  
9. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання. Переривання строку давності пред’явлення виконавчого документа до виконання. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання (ст.ст. 22, 23, 24).  
10. Прийняття виконавчого документа до виконання. Початок примусового виконання рішень (ст. 25,27).  
11. Відмова у відкритті виконавчого провадження (ст. 26).  
12. Виконавчій збір. Витрати виконавчого провадження. Авансування витрат на організацію та проведення  виконавчих дій (ст.ст. 28, 41, 42).  
13. Заходи примусового виконання рішень. Особливості виконання рішень у разі відкриття кількох виконавчих проваджень щодо одного боржника (ст.32,33).  
14. Відкладення провадження виконавчих дій. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення (ст.35,36).  
15. Обставини, що зумовлюють обов’язкове зупинення виконавчого провадження. Право державного виконавця зупинити виконавче провадження (ст.ст. 37, 38).
16. Повернення виконавчого документа стягувачу. Повернення виконавчого документа до суду або іншого органу (посадовій особі), який його видав (ст.47,48).     
17. Закінчення виконавчого провадження (ст. 49).  
18. Наслідки завершення виконавчого провадження. Відновлення  виконавчого провадження   (ст.ст. 50, 51).  
19. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника (ст. 52).  
20. Звернення стягнення на заставлене майно (ст. 54).
21. Арешт і вилучення майна боржника (ст. 57).  
22. Реалізація майна, на яке звернено стягнення (ст. 62).
23. Звернення стягнення на будинок, квартиру, інше приміщення та земельну ділянку фізичної особи (ст. 63).  
24. Звернення стягнення на кошти боржника – юридичної особи (ст. 65).
25. Порядок звернення стягнення на майно у разі злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення та ліквідації боржника – юридичної особи (ст. 67).  
26. Умови звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника. Відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника. Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника (ст. 68-70).  
27. Звернення стягнення на заробітну плату боржника, який відбуває покарання. Звернення стягнення на допомогу по державному соціальному страхуванню та соціальну допомогу інвалідам з дитинства. Кошти, на які не може бути звернене стягнення (ст. 71-73).  
28. Загальні умови виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утримання від їх вчинення. Виконання рішення про поновлення на роботі. Виконання рішення про відібрання дитини  (ст.ст. 75, 76, 77).
29. Виконання рішення про виселення боржника (ст.78).  
30. Контроль за законністю виконавчого провадження (ст.83).  
 
Питання на перевірку знань чинного законодавства на заміщення вакантних посад головних, старших та державних виконавців відділів державної виконавчої служби районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції Запорізької області  
1. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень та провадять окремі виконавчі дії (ст.2).  
2. Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій (ст.7).  
3. Сторони виконавчого провадження (ст. 8).  
4. Обов’язки і права  державних виконавців (ст. 11).  
5. Права і обов’язки сторін та інших учасників виконавчого провадження (ст. 12).  
6. Участь експертів, спеціалістів та суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання у виконавчому провадженні. Участь перекладача у виконавчому провадженні (ст.ст. 13, 14).  
7. Залучення понятих до провадження виконавчих дій (ст. 15).  
8. Відводи у виконавчому провадженні (ст. 16).  
9. Виконавчі документи за рішеннями, що підлягають примусовому виконанню державною виконавчою службою (ст.17).  
10. Підстави для відкриття виконавчого провадження. Місце виконання рішення (ст.ст. 19, 20).
11. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання. Переривання строку давності пред’явлення виконавчого документа до виконання. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання (ст.ст. 22, 23, 24).  
12. Прийняття виконавчого документа до виконання. Початок примусового   виконання рішень (ст.ст. 25, 27).  
13. Відмова у відкритті виконавчого провадження (ст. 26).  
14. Виконавчій збір. Витрати виконавчого провадження. Авансування витрат на організацію та проведення  виконавчих дій (ст.ст. 28, 41, 42).  
15. Заходи примусового виконання рішень. Особливості виконання рішень у разі відкриття кількох виконавчих проваджень щодо одного боржника (ст.ст. 32, 33).  
16. Відкладення провадження виконавчих дій. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення (ст.ст. 35, 36).  
17. Обставини, що зумовлюють обов’язкове зупинення виконавчого провадження. Право державного виконавця зупинити виконавче провадження (ст.ст. 37, 38).  
18. Повернення виконавчого документа стягувачу. Повернення виконавчого документа до суду або іншого органу (посадовій особі), який його видав (ст.ст. 47, 48).     
19. Закінчення виконавчого провадження (ст. 49).  
20. Наслідки завершення виконавчого провадження. Відновлення  виконавчого провадження   (ст.ст. 50, 51).  
21. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника (ст. 52).  
22. Звернення стягнення на заставлене майно (ст. 54).
23. Арешт і вилучення майна боржника (ст. 57).  
24. Реалізація майна, на яке звернено стягнення (ст. 62).
25. Звернення стягнення на будинок, квартиру, інше приміщення та земельну ділянку фізичної особи (ст. 63).  
26. Звернення стягнення на кошти боржника – юридичної особи (ст. 65).
27. Умови звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника. Відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника. Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника (ст. 68-70).  28. Порядок стягнення аліментів (ст. 74).  
29. Загальні умови виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утримання від їх вчинення (ст.75).  
30. Виконання рішення про виселення боржника (ст.78).  
 
Питання на перевірку знань чинного законодавства на заміщення вакантних посад головного спеціаліста відділів державної виконавчої служби районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції Запорізької області    
1.  Які основні вимоги законодавства щодо розрахунків за комунальні послуги    
2. Якими бухгалтерськими проведеннями відображається в обліку проведена оплата рахунків постачальників комунальних послуг  по загальному фонду  
3. Як відбувається фінансування бюджетних установ  
4. Які документи являються підставою для здійснення оплати  
5. Згідно яких документів відбувається фінансування бюджетних установ  
6. Які документи надаються до Державного казначейства для оплати рахунків  
7. Розкрити основні принципи бухгалтерського обліку в бюджетних установах.  
8. Де можуть бути відкриті рахунки для обліку руху грошових коштів  
9. Структура кошторису.  
10. Як здійснюється облік видатків по загальному фонду  
11. Характеристика складових кошторису бюджетної установи.  
12. Які необоротні активи в бюджетних установах належать до основних засобів  
13. Як обліковуються прийняті в експлуатацію основні засоби  
14. В яких випадках відбувається вибуття основних засобів  
15. Які необоротні матеріальні активи в бюджетних установах належать до малоцінних  
16. Чи є підставою для списання необоротних активів 100% нарахованих знос  
17. Що означає “нестача”  
18. Якими бухгалтерськими проведеннями відображаються в обліку бюджетних установ придбання  і оприбуткування запасів  
19. Якими бухгалтерськими проведеннями відображається в обліку бюджетних установ списання запасів  
20. Які основні вимоги щодо порядку обліку бюджетними установами малоцінних і  швидкозношувальних предметів  
21. Які матеріальні цінності можуть бути списані з балансу бюджетної  установи  
22. Виконання яких основних завдань повинна забезпечити постійно діюча комісія при визначенні непридатності матеріальних цінностей  
23. Як обліковуються в бюджетних установах шини для автомобілів  
24. Основні нормативні документи які відображають і диктують порядок списання основних  засобів та необоротних активів бюджетних установ  
25. Як здійснюється синтетичний та аналітичний облік видатків         
26. Який порядок оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів  
27. Які видатки відображаються по КЕКВ 2210 та контроль за їх використанням  
28. Які видатки відображаються по КЕКВ 2240 та контроль за їх використанням  
29. Як обліковуються прийняті в експлуатацію основні засоби  
30. Як здійснюється оформлення первинного обліку запасів  
 
Питання на перевірку знань чинного законодавства на заміщення вакантних посад спеціалістів І та ІІ категорій відділів державної виконавчої служби районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції  Запорізької області:           
1. Поняття діловодства  з  виконання  рішень  в  органах  державної виконавчої  служби.  
2. Попереднє опрацювання документів. Дії при одержання документів у пошкодженій упаковці, а також якщо   при  відкритті  конверта  (упаковки)  виявлено  відсутність будь-якого документа чи додатка до нього.  
3. Реєстрація вхідної кореспонденції відділу державної виконавчої служби. Основний принцип реєстрації документів. Документи, які не підлягають реєстрації.  
4. Порядок реєстрації звернень громадян. Оформлення повторних звернень громадян. Поняття дублетних заяв, скарг і пропозицій.  
5. Порядок реєстрації виконавчих документів, скарг на дії (бездіяльність державного виконавця).  
6. Реєстрація вихідної кореспонденції відділу державної виконавчої служби. Терміни оброблення та надсилання вихідних документів.  
7. Резолюція, її елементи.  
8. Автоматизована реєстрація   вхідних,   вихідних   та  інших  службових документів.  
9. Формування та облік зведених виконавчих проваджень.  
10. Зберігання завершених виконавчих проваджень.  
11. Ведення діловодства за зверненнями громадян. Здійснення обліку звернень громадян.  
12. Оформлення тексту документа.  
13. Порядок адресування та датування документів.  
14. Засвідчення документів. Погодження документів, види.  
15. Оформлення копії документа. Додатки до документів, види.  
16. Розпорядження, порядок його оформлення. Акт, порядок його оформлення.  
17. Службовий лист, порядок його оформлення, види.  
18. Довідки, види та порядок оформлення. Поняття телефонограми, доповіді.  
19. Протокол, порядок його оформлення.  
20. Строки виконання документів.  
21. Термін розгляду звернень громадян згідно Закону України «Про звернення громадян».  
22. Поняття номенклатури справ. Підсумковий запис.  
23. Складання номенклатури справ відділу державної виконавчої служби.  
24. Поняття обов’язковості заголовків справ відділу держаної виконавчої служби.  
25. Формування справ. Групування документів у справі відділу держаної виконавчої служби. Оформлення документів та книг відділу держаної виконавчої служби.  
26. Оформлення та передача на зберігання номенклатурних справ відділу держаної виконавчої служби.  
27. Опис справ постійного, тривалого строків зберігання.  
28. Оформлення виконавчих проваджень, які передаються до архіву відділу державної виконавчої служби на зберігання. Строк  зберігання  завершених  виконавчих  проваджень, переданих на зберігання. Строки зберігання номенклатурних справ відділу держаної виконавчої служби.  
29. Реєстри завершених   виконавчих   проваджень,   переданих  на зберігання. Здавальні описи (завершених виконавчих проваджень).  
30. Знищення виконавчих проваджень, через закінчення строку їх зберігання.